tirsdag, mai 28, 2019

Hva bønnen utretter

"Hellige egenskaper formes gjennom bønn. Måtehold bevares gjennom bønn. Bønn undertrykker sinne. Bønn forhindrer følelser av stolthet og misunnelse. Bønnen drar Den Hellige Ånd inn i sjelen, og reiser mennesket til himmelske nivåer."

- Hl.Efraim av Syria
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: