søndag, mai 26, 2019

Mine Israelsvenner

I denne serien har jeg ønsket å presentere mine venner, i de ulike forgreningene av Guds rike. Det handler om mennesker som på ulike måter har velsignet meg, og har vært med på å forme mitt liv og min teologi. Nå er tiden kommet for å presentere mine Israels-venner:

Jeg holdt nesten på å si at jeg er blitt flasket opp med Israel og det profetiske ordet, og Guds evige løfter til landet og folket. Det er sant fra den tiden jeg ble en kristen i 1972. Som jeg har fortalt tidligere, var vi ungdommer så heldige at vi hadde en klokker i Hunn kirke, Rolf Danielsen, som åpnet sin Bibel og hjalp oss til å forstå hvilken plan Gud hadde med sitt utvalgte folk. Så som 13-14 åring, før jeg lærte så mye annet fra Bibelen, fikk jeg en grundig innføring i Guds løfter og at Gud er til å stole på! Det er jeg så takknemlig for.

Klokkeren introduserte meg også for Karmel Israel Nytt, og gjennom dette bladet skulle så interessen for Israel og det profetiske ord øke på. Det var spennende å følge med på hva Herren gjorde i Det lovede land - Hans land. Se løftene gå bokstavelig talt i oppfyllelse rett foran våre øyne. Karmel ble som lokalavisen: jeg måtte lese den fra før,e til siste side. Dessverre kommer den nå bare en gang i måneden, men den leses som før!

En bok som skulle få stor betydning for meg var Aril Edvardsens biografi om Moshe Ben Shmuel: 'Tilbake til Sion', som Troens Bevis ga ut første gangen i oktober 1967 i 3000 eksemplarer. Min utgave er fra september 1969, og da var allerede tredje opplag kommet. Da var boken solgt i 6000 eksemplarer, og det samlede opplaget hele 9000. I 2001 kom det syvende opplaget. Livshistorien om den jødiske gutten fra den ungarske landsbyen Szilvasvarad som skulle gifte seg med norske Mirjam, grep meg så sterkt. Mosche fant Messias og sammen med sin kone ble de viktige skikkelser i det messianske miljøet i Israel. De dramatiske historien til Mosche Ben Shmuel har fulgt meg i alle år senere.

God bibelundervisning er både viktig og riktig, men når det kommer til dette som har med Israel og det profetiske ord å gjøre, så må det åpenbaring til! Den Hellige Ånd må åpenbare det for deg, ellers ser du det ikke.

Men god og solid bibelundervisning har jeg fått gjennnom Derek Prince, David Pawson, og ikke minst Lance Lambert. De la et godt grunnlag for den teologiske tenkningen rundt disse spørsmålene. Jeg må heller ikke glemme Johannes Facius, den danske forbønnspioneren, som skulle bli nøkkelen til å få kontakt med den israelske bønnebevegelsen. Personlige samtaler med Johannes Facius på en europeisk bønnekonferanse i Praha helt på begynnelsen av 1990-tallet, skulle få avgjørende betydning for meg personlig og for vårt bønnearbeid.

Gjennom Johannes Facius ble jeg også kjent med den profetiske tjenesten til Ebenezer Emergency Fund, som ble grunnlagt av den britiske forretningsmannen Gustav Scheller, opprinnelig født i Sveits i 1929. I forbindelse med en profetisk bønnekonferanse i Jerusalem i 1991 - altså midt under Gulf-krigen - mens 120 forbedere fra mange ulike land var samlet for å be for Israel talte Gud til Gustav Scheller. Gud sa at tiden var inne for å bringe det jødiske folk hjem fra det som den gangen var Sovjetunionen. Det var ikke et tidspunkt Gustav selv ville ha valgt. Den organisasjonen som ble startet mens bombene drønnet i Gulfen, har hjulpet over 100.000 jøder hjem til Israel. Og de fortsetter arbeidet med uforminsket styrke. Det profetiske mandatet til denne organisasjonen står mitt og May Sissels hjerte veldig nært.

Gode relasjoner har vårt bønnearbeid også til Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem og Ordet og Israel. Jeg setter stor pris på forkynnelsen til Dag Øyvind Juliussen, Eva Osvold Sundar, Gordon Tobiassen. Jeg setter også stor pris på den solide undervisningen til pinsevennen Terje Berg, og til det arbeidet norske pinsevenner gjør i Israel.

Jeg kan ikke nevne Israel og det profetiske ord uten å nevne menigheten Sannhetens Ord på Slemmestad. Maken til dedikert menighet overfor Israel tror jeg ikke finnes i Norge. Denne menigheten har i mange år bidratt med store økonomiske beløp til ulike prosjekter i Israel, og ikke minst med forbønn. Jeg takker Gud for det, og er glad for å ha menigheten og dens medlemmer som venner.

I forbindelse med en av våre reiser til Israel var May Sissel og jeg så heldige å få tilbringe noen dager sammen med Gro Wenske. Hun har gitt meg innsikter i det profetiske ord, og om situasjonen til jødene i Judea og Samaria som få andre. Å reise med Gro som guide i Israel er en stor opplevelse, og som jeg aldri vil glemme.

Sist, men ikke minst, vil jeg få takke to gode Israelsvenner: Den nå 80-årige Odd Elvesveen. Sammen med ham startet jeg Gjøvik og Toten Israelsforening, en forening som fremdeles eksisterer. Og Finn Austdal, som er primus motor i Glåmdalen Israelsforening og som har lagt ned et stort og betydelig arbeid med å få oversatt bønnebrev fra Intercessors for Israel. Sammen med Finn var jeg også med på å arrangere to nasjonale bønnekonferanser for Israel, i Rotunden på Hedmarktoppen folkehøgskole. Konferansene ble holdt i regi av Glåmdalen Israelsforening, en forening som også har gitt ut boken til den messianske jøden Chuck Cohen: Våre hebraiske røtter, en bok jeg forøvrig hadde gleden av å skrive forordet til.

Et djupt vennskap har også utviklet seg mellom den arabiske baptistpastoren, Shaleem Shalash, og undertegnede. Han er en araber som elsker Israel. Fint har det også vært å møte og lytte til Israelsguiden og forkynneren Elin C. Elkouby. Hun besitter en faktakunnskap som få andre.

Ingen kommentarer: