fredag, mai 03, 2019

Hemmeligheter fra lønnkammeret, del 12

Jeg kommer stadig tilbake til et forunderlig ord fra Jakobs brev i min lønnkammertid:

'Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han lar latt bo i oss.' (Jak 4,5/2011 oversettelsen)

Det er Den Hellige Ånd som skaper tørsten og hungeren i våre liv etter HAM SELV - Den treenige Gud. Den kristne troen handler ikke om en ting, en ide, men om en PERSON, om Jesus. Troen er først og fremst en RELASJON.

Jeg ber om at Den Hellige Ånd må FORØKE denne tørsten og denne hungereb.

Gjøre den djupere. Sterkere. Tydeligere.

Slik at jeg kan elske HAM mer.

Men det er en annen side ved dette:

Herrens lengsel etter meg. Brudgommens lengsel etter bruden:

'Du har inntatt mitt hjerte, min søster, min brud. Du har inntatt mitt hjerte med et eneste blikk fra dine øyne...' (Høy 4,9)

'Inntatt' kan også oversettes: 'fanget'.

Kristus er så betatt, så fanget av sin brud, at Han med 'brennende iver', med nidkjærhet søker det Han har lagt igjen i oss, det liv Han har blåst inn i oss - sin Ånd.

Hvilket herlig liv dette er.

Ingen kommentarer: