onsdag, mai 01, 2019

En predikant etter mitt hjerte

Her om dagen kom jeg over en preken av Dr.S.M Lodgeridge (bildet), en for meg til da ukjent person. Men prekenen gjorde et sterkt inntrykk. Her var en mann som kjente sin Bibel, ja, viktigere enn det: Han kjente forfatteren! Han var tydelig preget av gudsfrykt og ærbødighet for det hellige.

Så jeg måtte forsøke å finne ut hvem denne Dr. S.M Lodgeridge var:

Initialene S.M står for Shadrach Meshach. Tenk det! Tenk å ha et så fantastisk fornavn! Han var født 7. mars i 1913 og døde i år 2000, den 4.april, for å være nøyaktig.

Shadrach Meshach Lodgeridge var pastor for Calvary Baptist Church, en altoverveiende afrikansk-amerikansk baptistforsamling i 40 år! Det var i årene 1953 til 1993. Han kom fra Robertson County i Texas, og døde i San Diego, California.

Men det er mer:

Han var den eldste av åtte barn og sønn av en baptistpastor. Shadrach Meshach ble skolelærer, men i 1940 kalte Gud ham til å begynne sin forkynnergjerning. Året etter giftet han seg med Virgil Mae Thompson. I 1942 ble han så pastor for sin første menighet: Fourth Ward Baptist Church i Ennis, Texas. I august 1952 ble han pastor for den menigheten han skulle legge ned mesteparten av sitt liv.

Men Shadrach Mesach var mer enn en pastor for en lokalmenighet. I sin levetid talte han til mer enn 100.000 mennesker. Han talte ved store korstogsmøter, vekkelsesmøter, og i evangeliske konferanser verden over. Og han var en betydelig skikkelse innen den baptistiske bevegelsen på nasjonalt plan i USA.

Han var såkalt moderator for The Progressive Baptist District Association, president for The California Missionary Baptist State Convention, men kanskje mest av alt er han kjent som den første presidenten for The National Missionary Baptist Convention of America, et av flere amerikanske baptistsamfunn.

Men det stopper ikke her:

Shadrach Mesach hadde flere doktorgrader og æresdoktorgrader. Han underviste ved flere teologiske høyskoler og satt i styret blant annet for The Billy Graham School of Evangelism.

Sist, men ikke minst, var han en betydelig skikkelse innen den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen. Som pastor for Calvary Baptist Church hadde han mange av denne bevegelsens ledere som gjester i kirken, deriblant Martin Luther King jr.

Hvilken tale jeg hørte på?  En med tittelen: The Lordship of Christ, men han er kanskje mest kjent for: That's my King, som er en seks og et halvt minutts beskrivelse av Jesus Kristus, mot slutten av en time-lang preken. Den ligger ute på utallige nettsider og søkemotorer, og har undertitler på flere språk.

Ser du etter solid bibelforkynnelse med Jesus i sentrum er Sadrach Mesach Lodgeridge absolutt verd å høre på!

Ingen kommentarer: