søndag, mai 26, 2019

Avslør demoniske døråpninger, del 3:

Her er de åtte døråpningene som gir onde ånder adgang:

1. AVGUDSDYRKELSE
Den synd som kalles avgudsdyrkelse handler om langt mer enn tilbedelse av små statuer. Opprør og ulydighet er å ligne med avgudsdyrkelse. I vår vestlige verden er handler våre avguder om at vi bøyer oss for gull og sølv - les: grådighet og  mammon - eller hva som helst vi setter på førsteplassen i våre liv, foran Gud. Med det samme vi erkjenner at vi har avguder i våre liv, må omgående omvende oss fra dem, og handle som om vi skulle brenne dem opp.

2. HEDENSKE RELIGIONERS TEMPLER
Dette innebefatter ikke-kristne steder for tilbedelse: moskeer, helligdommer og andre samlingsplasser for ulike religioner, herunder også Frimurerlosjer, som tjener som åpne invitasjoner for demoniske krefter. Vi skal vandre i kjærlighet mot alle mennesker, men vi også være årvåkne og uten skylapper. Det er et faktum at hedenske hus for tilbedelse, er en døråpning for onde krefter, og du vil måtte forholde deg til konsekvensene når du engasjerer deg i forbønnens tjeneste.

3. MORD OG UTØSELSE AV USKYLDIG BLOD
Som forbedere må vi kjenne igjen dødskulturen (zombier, abort, assistert selvmord, euthanasia) som omringer oss og be mot den j det vi anvender våre åndelige våpen.

4. TROLLDOM
Med 'trolldom' mener jeg tilbedelse av en annen guddom enn den hebraiske/kristne Gud. Trolldom, i alle sine former, forherliger den mørke siden av den åndelige verden, med spesiell interesse for å kjenne og kontrollere fremtiden hvor man gjør bruk av en åndelig kraft, som ikke er den treenige Gud. Dette innebærer narkotiske stoffer.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: