torsdag, mai 09, 2019

Forsøk på å fjerne korset fra Kristi himmelfartskapellet

Det var litt trist å komme til Kristi himmelfartskapellet i går. Noen har forsøkt å fjerne korset fra inngangsdøren. Det er et helt enkelt trekors, festet med skruer, og skruer som det trengs en spesialskrutrekker for å fjerne. Så handlingen er helt bevisst.

Men midt i forsøket har vedkommende gitt opp.

Man kan jo undres på hvem som finner på slikt. Kapellet ligger inne i skogen, langs en tursti, skjermet fra bebyggelsen. Og hvem går rundt med en spesialskrutrekker i lommen?

Nå har vi vært så heldige at Kristi himmelfartskapellet har fått stå i fred siden det ble vigslet til gudstjenestebruk 30.september 2012 - måtte det fortsette slik!

Vi er takknemlig for alle som vil be om Guds beskyttelse av kapellet, fra hærverk, brann og ødeleggelse. Be også om at skogen får stå uberørt rundt oss. Vi er avhengig av den for å bevare stillheten rundt oss. Vi vet foreløpig ikke hva som skjer med pukkverksplanene, men vi tror at de kanskje er lagt på is.

Billedtekst: Kristi himmelfartskapellet på Eina. Foto: Kurt Urholt.

Ingen kommentarer: