fredag, juni 26, 2015

Gud kaller forbedere til å be for Norges grenser mot Russland

I forbindelse med den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud i februar i år, ble vi kjent med at flere forbedere hadde fått tiltaler fra Gud om at de spesielt skulle be for Norges nordlige grenser.

Noen av dem var blitt vekket opp om natten, og Herren hadde talt til dem om at de spesielt måtte be for grensene mot Russland. Andre hadde hatt drømmer om dette. Ingen av de som dette hadde skjedd med, kjente til hverandre.

Er dette bare overspente mennesker? Eller er det virkelig slik at Herren på en spesiell måte kaller oss til å be for Norges grenser mot Russland?

Dette skjer jo samtidig med at norske myndigheter ved en rekke ganger har fortalt om russiske militærfly som har vært i nærkontakt med norske fly, og nylig ble militære mannskaper i de russiske nordområdene satt i høyeste alarmberedskap. I går kunne VG Nett fortelle at Russland faktisk har øvd på en invasjon av Nord-Norge!

Det skriver den amerikanske tenketanken Center for European Policy Analysis (CEPA) i rapport som ble presentert i går. I rapporten hevdes det at russiske militære i mars holdt en øvelse hvor scenariet var en hurtig invasjon av Nord-Norge, Åland og Bornholm.

I rapporten heter det i følge VG: 'Hvis dette hadde blitt utført, ville kontroll av disse områdene gjøre det tilnærmet umulig for NATO-allierte å forsterke de baltiske landene'.

Rapporten VG henviser til er en analyse av hvor godt de nordiske landene, de baltiske landene og Polen er mot en trussel fra Russland. Disse landene kaller CEPA for 'Europas nye frontlinjestater'. Svaret er nedslående. I et sammendrag fra rapporten heter det:

'Disse landenes mangel på en samlet strategi, og deres resulterende manglende evne til å forsvare seg uten hjelp fra utsiden og trusselen dette skaper for NATOs kredabilitet i regionen, gjør dette til et globalt problem ...'

Rapporten slår fast at NATO kan stå maktesløse om Russland gjør alvor av dette.

Du kan lese VG artikkelen her: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/russland/rapport-russland-oevde-paa-invasjon-av-nord-norge/a/23477075/

Ron White og Emanuel Minos
Det er slett ikke første gangen vi hører om at Gud varsler Norge om et russisk angrep. Evangelist Ron White, så et syn hvor man så Russland angripe Norge. Det ble skrevet ned i traktatform og spredt i store mengder over hele Norge.

Vår egen Emanuel Minos hadde et syn mens han oppholdt seg på Hedmarktoppen hvor han så en fremmed makt angripe den nordlige delen av landet vårt. Han navnga aldri hvem denne nasjonen var.

Om disse synene har jeg ingen bestemte meninger. Jeg bare nevner dem.

Hvordan skal vi forholde oss til dette?

To ting er sikkert:

Vi er i ferd med å vende tilbake til den kalde krigens dager, med opprustning både på russisk side og i NATO-landene. Putin vil gjenreise Russland som en maktfaktor på linje med det gamle Sovjetunionen, og aggresjonen både på Krim og i de østlige delene av Ukraina, viser at han mener alvor. På den andre siden svarer NATO med å stadig flytte våpen tett opptil den russiske grensen, og de gjennomfører øvelser som provoserer russerne.

Det andre vi kan være sikker på er dette: bønnens makt er stor! La oss be! Be for våre nordområder, om beskyttelse for våre grenser, om vekkelse, både i Norge og i Russland. Svaret på denne utfordringen, er ikke opprustning, men vekkelse. La oss stå sammen med våre trossøsken i Russland og Ukraina og be om en gjennomgripende vekkelse som vil ryste våre nasjoner og bringe mange mennesker inn i Guds rike.

Ingen kommentarer: