søndag, mars 06, 2022

Forbønnsteam ba for Gotland


En gruppe svenske forbedere tilknyttet bønnenettverket 'Sverigebönen' har nylig vært på Gotland for å be på strategisk viktige geografiske steder. Denne bønnereisen skulle egentlig ha vært gjennomført for en måned siden, men datoen ble endret på grunn av sykdom, og sammenfalt nå med den russiske invasjonen av Ukraina. 

Gotland beskrives i forsvarssammenheng som et strategisk viktig sted i Östersjøen. Det sies at den som har kontroll over Gotland, har kontroll over hele Östersjøen, og forsvarsmessig er Gotland ikke minst viktig for å kunne forsvare Estland, Latvia og Litauen. I forbindelse med besøket av de tre forbederne ba de ved ulike steder langs kysten, blant annet i Slesviken som Russland steg i land da de invaderte øye i 1808.

Anne Nilsen, en av forbederne, forteller til den kristne avisen Världen idag, at 'det var veldig sterkt å være der for å be. Vi rakte ut våre hender og ba spesielt om beskyttelse av Gotland.'

Hun kan fortelle at mange kristne gotlenninger er engasjerte i bønn for Ukraina.

'Vi ba også om beskyttelse for Sveriges grenser, og spesielt om at Gotland må forbli svensk. Vi ba for Baltikum, de nordiske landene, Russland, for Russlands kristne og for Vladimir Putin, slik Den Hellige Ånd ledet oss.'

Billedtekst: Forbederne i aksjon på Gotland. Foto: Privat


Ingen kommentarer: