tirsdag, mars 29, 2022

Guds kjærlighet er sterkere enn døden


Selv om Jesus gikk direkte imot den menneskelige tilbøyeligheten til å unngå lidelse og død, innså tilhengerne hans at det var bedre å leve sannheten med åpne øyne enn å leve livet sitt i illusjon [av udødelighet].

Lidelse og død hører til Jesu smale vei. Jesus forherliger dem ikke, eller kaller dem vakre, gode eller noe å ønske. Jesus oppfordrer ikke til heltemot eller selvmordstanker. Nei, Jesus inviterer oss til å se på virkeligheten av vår eksistens og avslører denne harde virkeligheten som veien til nytt liv. Jesu kjernebudskap er at ekte glede og fred aldri kan nås når man omgår lidelse og død, men bare ved å gå rett gjennom dem.

Vi kan si: "Vi har egentlig ikke noe valg." Ja, hvem slipper unna lidelse og død? Men det er fortsatt et valg. Vi kan fornekte livets virkelighet, eller vi kan innse det. Når vi møter det ikke i fortvilelse, men med Jesu øyne, oppdager vi at der vi minst venter det, er noe skjult som har et løfte sterkere enn selve døden. Jesus levde sitt liv med tillit til at Guds kjærlighet er sterkere enn døden og at døden derfor ikke har det siste ordet. Han inviterer oss til å møte den smertefulle virkeligheten av vår eksistens med samme tillit. Det er dette fastetiden handler om.

- Henri Nouwen. Oversatt til norsk av Bjørn Olav Hansen (c)

"Selv om fjellene rystes og haugene rokkes, skal likevel ikke min usvikelige kjærlighet til deg rokkes, og min fredspakt skal ikke rokkes," sier Herren, som har medlidenhet med deg.

- JESAJA 4:10 (NIV)

Ingen kommentarer: