fredag, mars 03, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlghetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 4


 "... For din kjærlighet er bedre enn vin." (Høy 1,2) Igjen er det erfaringen som snakker. I 1.Kongebok beskrives den overveldende rikdommen til kong Salomo, jfr 1.Kong 4,20-34, og der heter det blant annet om fogdene som var innsatt til å sørge for kongen, at han hadde alt han trengte til: "De fogder som er nevnt ovenfor hadde hver sin måned til å sørge for mat til kong Salomo og alle som gikk til kong Salomos bord. De lot det ikke mangle noe." Vi kan være ganske sikker på at det også gjaldt vin. Den var det rikelig av. Det ser vi av en rekke andre skriftsteder, som omtaler konger og vindrikking, både hebraiske og hedenske.

Men Salomo hadde funnet noe som var bedre! Og det er hele poenget her. Noe er bedre! 

Vi mister bare slagget når vi bytter ut de jordiske skattene med de himmelske.  Alt det som tilhører jorden varer bare et øyeblikk, mens Gud tilfredsstiller og metter. 

Jeg minnes Jesu lignelse om Den rike bonden, hvor denne bonden setter sin lit til sin rikdom, og det som er forgjengelig. Etter å ha revet ned sine låvenbygninger, og bygget større er det at han sier til seg selv: "Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro - et, drikk og vær glad!" (Luk 12,19) Da er det at Gud svarer ham: "Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med hver den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud." (v.20-21)

Så annerledes med Salomo. Vel var han materielt sett svært rik, både på gods og gull, men han hadde funnet Gud som sin kilde, som sin tilfredsstillelse. Hvem er vår kilde, og hvem er det som metter vår sjel?

"Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste, sier Jesus. " (v.35) Forsøk å lodde dybden i ordene til biskop Ambrosios av Milano (334-397) og har gjør deg samme erfaring som han: "Hvis du sulter, er han føden!" Hele verset til biskop Ambrosios lyder slik:                                

"Hvis du vil lege dine sår er Han legen. Hvis du brenner av feber, er Han lindringen. Hvis du behøver hjelp, er Han kraften. Hvis du frykter døden, er Han livet. Hvis du flykter fra mørket er Han lyset.    Hvis du sulter, er Han føden." 

Watchman Nee sa det slik ved en anleding: "Jesus er Guds ett og alt", så la han til: "Det Gud gir til oss, er Kristus selv.. Vår kraft kommer fra å kjenne Hans Sønn. Alt Gud gir oss, er sin Sønn, ikke en masse ting." Dette er en djup hemmelighet. Både Ambrosios og Nee hadde lært dennehemmeligheten å kjenne, en hemmelighet som må oppfages flere ganger i livet, ettersom vi blir så opptatt av alle tingene vi skal få. Teresa av Avila har sagt: 'Når vi ber må vi huske at det er Giveren som er Gaven.' 

Jeg merker meg forøvrig i vers 35 at Jesus sier: "Den som kommer til meg ..." Jesus kommer ikke til oss som Livets brød automatisk. Vi må komme til Ham, søke Hans ansikt, tilbringe tid samen med Ham. Da blir Han livets brød for oss, det vi ikke klarer oss uten.

Dette er tanker som har arbeidet i meg lenge. 

Jeg spør meg selv: Er den erfaring jeg har, kun erfaring, eller er den Kristus? Det er jo mulig å snakke om sannhet, og om liv, uten å snakke om Kristus. Vi kan bekjenne med vår munn, at Kristus er sentrum for alle ting, men ikke desto mindre har vi mangt og mye i vårt liv, som ikke er i Kristus. Vi kan si ting med vårt hode, uten at vårrt hjerte er berørt. Kan vi ikke? Jeg kan. Forstår jeg virkelig rekkevidden og dybden i ordene til apostelen Paulus, når han skriver i 1.Kor 1,30: "For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og lorløsning."? Eller det han skriver i Kol 1,16: "Alt er det skapt ved ham, og til ham."

"Jeg er livets brød," sier Jesus, Han taler til menneker som forventer at Han skal gi dem noe å spise. De hadde opplevd brødunderet i Kapernaum. Nå ville de oppleve det en gang til, men det er ikke vanlig brød Jesus vil dem. Han er den som gir livets brød, og Han er selv dette  . Gaven og Giveren er en, ikke to adskilte ting. Kristus er Guds gave, så vel den Herre, som gir gaven. 

Det er virkelig bare Jesus som kan tilfredsstille ens sjels sult og tørst. Bare Han. Alt annet er forbigående. Bare Han er evig. 

Hvordan kan vi bli fullt ut tilfredsstilt, bli mettet? I Salme 17,15 får vi svaret: "Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse." Vi må vite at all tilfredsstillelse står i forbindelse med Kristus. At tilfredsstillelse finnes i livet, og Livet er Kristus. Kristus er livets brød. Når som helst vi rører ved Livet, oppnår vi å bli mettet, tilfredse. Alt utenom Kristus er tomhet.

Du kan drikke for mye vin, men du kan ikke få for mye av Guds kjærlighet. 

fortsetter

Ingen kommentarer: