fredag, mars 24, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 25


"Min elskede tar til orde og sier til meg: stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut! For se, nå er vinteren omme, regnet er dratt forbi og er borte. Blomstene kommer til syne på marken. Sangens tid er inne, og turtelduens røst har latt seg høre i vårt land. Fikentreets frukter tar til å rødme og vintreets blomster dufter. Stå opp, og kom, min kjæreste! Du min fagre, så kom da!" (Høy 2,10-13)

Jeg tror jeg aldri noensinne har sett så fram til våren som i år. Etter å ha vært 'stengt inne' i månedsvis uten å ha hatt mulighet til å komme meg ut med rullestol eller rullator, skal det så godt å få komme seg ut. 

"Min elskede!" "Du min vakre!" "Min kjæreste" Slik omtaler Brudgommen sin utvalgte, sin Brud. Hvilke ømme kjærlighetserklæringer! Slik ser Han deg. 

"Alt har sin tid", leser vi i Forkynneren. På samme måte som det finnes ulike årstider i den fysiske verden, som her i Norden med sine fire: vår, sommer, høst og vinter, som hver av dem har sin egen, distinkte betydning, finnes det også åndelige årstider. Nå er vinteren over og våren er her. Om vinteren skjer det tilsynelatende ingen ting. Det er en tid for hvile, men se på trærne! De er uten blader, men inne i trestammen finnes det sevje, og når solen begynner å varme, skyter det knopper, og det kommer blader og blomster! Som jeg har skrevet før: Gud gjør mer bak ryggen vår, enn foran øynene våre. Det skjer noe i det stille,  selv når vi er uvirksomme. Herren gjør sitt verk i oss og rundt oss! Når vinteren er over, når de isnende vinterstormene roer seg og kulda forsvinner, for sol og vårlige vinder blåser Den Hellige Ånd på oss og fra det som tilsynelatende var dødt, springer det liv.

"Blomstene kommer til syne på marken..." I Matteus 6 leser vi at blomster er et tegn på Guds omsorg: "Og hvorfoe er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke! Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle der - dere lite troende?" (Matt 6, 28-31) Vintreet blomstrer rett før vindruene høstes inn. Blomstene er profetiske tegn på en kommende høst. 

"Sangens tid er inne..." Vår og sommer er tid for fest og feiring og ekspansjon: "Rop med fryd, du ufruktbare, du som ikke fødte! Bryt ut i fryderop og juble, du som ikke var i barnsnød! For den forlatte kvinne har flere barn enn hun som er mann, sier Herren. Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste! For du skal bre deg ut både til høyre og til venstre, og din ætt skal ta hedningefolk til eie og bygge opp igjen ødelagte byer." (Jes 54,1-3) Dette er tiden for sangen og dansen. Bruden klarer ikke å holde seg tilbake når Brudgommen synger sine kjærlighetssanger over henne.

"Fikentreets frukter tar til å rødme..." Fikentreet er et profetisk tegn gjennom hele Bibelen: "Lær en lignelse av fikentreet: Når greinene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren." (Matt 24,32-33) Fikener vokser til og med vinterstid. Selve frukten på treet er et bilde på hva som er blitt modnet og testet gjennom vintersesongen av livet ditt.

"...vintrærnes blomster dufter." Det som har skjedd i det skjulte under vinteren slår nå ut i full blomst.

dette er en sesong i våre liv hvor Brudgommen ber oss og kaller på oss: "Stå opp, min kjæreste, du min vakre og kom ut!" (Høy 2,10 b)

fortsettes 

Ingen kommentarer: