tirsdag, mai 09, 2023

Israel i en skjebnetid - slik kan du be


Forbedere er klar over at Israel befinner seg i en situasjon som best kan beskrives som hennes største svakhetstid i hennes 75 år som moderne stat. Hun er omgitt av fiender på alle sider som virker som fullmektiger for Iran, som lover hennes ødeleggelse, og hun er splittet til det punktet at noen til og med reiser spørsmålet om en mulig "borgerkrig".

Hvordan bør vi be i en tid som denne?

Jeg tror at Herren ga meg en nøkkel i et syn jeg mottok i bønnehuset 'Succat Hallel' i Jerusalem, under vår «Regjeringsvakt» mandagsmorgen den 10. april 2023 – rett før påske. Jeg så at Herren førte Israel til et «Gilgal»-øyeblikk med ekstrem svakhet, hvor hun ikke lenger kunne stole på sin egen styrke, men ville rope til «Adonai Tzevaot» («Himmelens hærherre») for å redde henne.

I dette synet så jeg Herren lede mange individuelle israelere ned i dalen øst for Jeriko, det laveste stedet på jorden. Plasseringen av "Gilgal". Mens min kone Patricia sang sangen «Fire in the Night and a Cloud by Day» og ba om at Herren måtte lede Israels nasjon, følte jeg at Herren åndelig ledet dem til «Gilgal» i en sky om dagen og en ildstøtte om natten.

Gilgal-leiren var stedet der israelittene til slutt hadde krysset Jordan inn i det lovede land. De og nasjonene rundt dem hadde sett at Herren overnaturlig brakte dem over Jordanelven (ved at Herren holdt den tilbake under flomstadiet slik at de kunne krysse over på tørt land).

De slo leir på Jeriko-slettene, vendt mot de enorme murene til den store festningen. Jeriko betyr "Månegudens by". Jeg tror de sto overfor de samme demoniske åndene som arbeidet gjennom tilbedelsen av måneguden innenfor islam.

I møte med denne formidable motstanden befalte Herren at alle menn under 40 år (deres hær) skulle omskjæres. Ettersom de ikke hadde inngått Abrahams pakt ved omskjæring i løpet av de 40 årene de vandret i ørkenen. Siden det tar omtrent 8-14 dager for menn å komme seg etter voksen omskjæring, satte dette dem i en posisjon med ekstrem svakhet og sårbarhet. De trengte å utøve total tillit og avhengighet av Herren for å redde dem og gi dem seier.

I et annet syn som ble gitt til meg 13. april, tok Herren en skalpell og omskåret hjertene til dem han hadde brakt ned til «Gilgal». Jeg så ham ta skalpellen sin og hogge bort steinen som omsluttet deres hjerter. Steinen falt av i to halvdeler som rullet bort som hjul. Hjertene var da myke, og Han forkynte mens hardheten rullet bort at Han nå hadde tatt fra dem Egypts vanære eller skam. Jeg tror det er deres egen skam over avgudsdyrkelse, og den skam som nasjonene legger på dem.

Deretter sto disse som fikk sitt hjerte omskåret i Jordanelven, og Yeshua (Jesus) selv stenket rent vann på dem før han senket dem. Da de reiste seg opp av vannet, var han i stand til å gi deres "månegud" fiender i deres hender. (Se Josva 4 og 5, og Esekiel 36:24-28. I avsnittet i Josva 5 feiret de en første påskeseder i landet, før de tok Jeriko.)

Dagen etter mottok jeg følgende tekst fra Dr. Kerry Teplinsky, som gjorde alijah (immigrerte til Israel) etter å ha jobbet mange år som kirurg over hjerteavdelingen på et stort sykehus i Los Angeles-området:

«Jeg ba i morges om det du delte på Succat Hallel i går morges om synet ditt, og om hjertet av stein som ble skåret ut, og måten det ble skåret ut på. To ting gikk opp for meg. For det første er det faktisk en hjerteoperasjon som noen ganger må utføres på personer som har fått betennelse i hjerteslimhinnen (perikarbetennelse) og utvikler kronisk fibrose i den ytre slimhinnen, slik at hjertene deres nesten blir innkapslet i en lærlignende sekk . Kirurgen må møysommelig skrelle av denne posen fra hele hjertet for å eksponere kjøttet igjen og la det fungere normalt. Det kalles en perikardiektomi. Så, i morges, var jeg i bønn over ordene fra Esekiel og om behovet for å få våre hjerter omskåret, som også er en prosedyre der kirurgen ('mohel') skjærer hele veien rundt i en sirkel for å avsløre kjøttet. Du beskrev at du så steinen falle av hjertet. Jeg tror den kirurgiske prosedyren jeg beskrev er en bokstavelig oppfyllelse av hjerteomskjæringen du så.»

Mange millioner forbedere vil fokusere bønn på Jerusalem og Israel under Jesaja 62 Global 21 Days of Prayer and Fasting (7.-28. mai 2023).

Under det bønnefokuset, og etterpå, tror jeg at Herren kaller oss til å be og forkynne over Israel Hans Ord fra Esekiel 36:22-28:

"Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren Herren: Ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant de folkene som dere er kommet til. Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blant folkene, det som har vanhelliget blant dem. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, når jeg helliger meg på dere for øynene deres. Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke leie vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere.

Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud."

- av Rick Ridings, lederen for bønnehuset Succat Hallel i Jerusalem, publisert 8.mai 2023/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: