tirsdag, oktober 19, 2021

Denne artikkelen tar pulsen på tiden vi lever i


Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Eivor Oftestad, har skrevet en svært interessant artikkel som er publisert i dagens utgave av Klassekampen. Om du ikke abonnerer, som jeg gjør, vil jeg anbefale deg at du løper avgårde for å skaffe deg et eksemplar! Oftestad reiser nemlig en problemstilling som er brennende aktuell og speiler vår tid: "Hva skjer med kulturen når forestillingen om Gud forsvinner?" En av konklusjonene hun trekker er denne: "Kristne verdier er transformert til prinsipielle menneskerettigheter,"

"Det er først nå - i vår tid - virkningene av Guds død starter å gjøre seg gjeldende i kulturen. Det er først nå skyggen er i ferd med å forsvinne, og det er nå "Guds død" begynner å synke inn og vi kan ane hva den innebærer. De endringene vi ser i dag når det gjelder synt på naturen, mennesket, liv og død, er ikke minst konsekvenser av at gudsfoerestillingen forvitrer i kulturen," skriver Oftestad og legger til:

"De opplagte eksemplene handler om grensesnittene: om livets begynnelse og livets slutt. De senere årene har vi hatt omfattende debatter om tema som har handlet om livets begynnelse, om bioteknologi, abort og fosterdiagnostikk. Og debatten om dødshjelp blusser stadig opp. Et fellestrekk ved disse debattene er at menneskets autonomi og ansvar vektlegges i en helt ny grad. Når forestillingen om Gud som Herre over liv og død ikke lenger legger premisser, og når livet ikke lenger defineres som noe som blir gitt deg, blir grunnleggende forståelser av menneskelivet redefinert. Noen av de sterkeste eksemplene på hvordan mennesket blir stående alene igjen, syns jeg har kommet fram i debattene om Downs syndrom og senabort."

Oftestad tar også for seg begrepet menneskeverd. Hun skriver:

"At begrepet "menneskeverd" ikke lenger er selvinnlysende, betyr at en ny fortelling om hva mennesket er, overtar i kulturen. Denne nye fortellingen blir ofte ikke fanget opp fordi debatter om livets ytterfaser har en tendens til å dreie seg om løsrevne etiske problemstillinger."

Da har jeg gitt deg nok smakebiter til at du forhåpentligvis får lyst til å lese denne uhyre interessante og velskrevne artikkelen. 

Ingen kommentarer: