onsdag, oktober 06, 2021

Profeten Daniel og vår egen tid


Hva gjorde profeten Daniel til en som Gud forfremmet og som Gud ga så mange profetiske åpenbaringer til?

1. Han viste lydighet overfor autoriteter som ble utnevnt av Gud når lydighet krevdes, men beholdt sin moralske samvittighet gjennom mye bønn i tråd med Guds ord.

2. Han forsto Guds planer og var spent på å se hvordan de ble oppfylt i hans levetid! Han kjempet aldri mot det jødiske eksilet til Babylon, men gledet seg heller over det profetiske løftet om at det nærmer seg slutten!

Jeg håper vi alle kan lære av livet til denne ekstraordinære gudsmannen som i en alder av 15 år var en del av en nasjon som var forankret i hjemlandet og som brutalt ble utsatt for et 70 år langt eksil. I sine egne livserfaringer mottok han et ekstremt aggressive forsøk på å hjernevaske ham til å tilbe babylonske guder, som inkluderte en endring av navnet hans og navnene på hans nære venner. 

Daniel forsto nøyaktig når og hvor han skulle trekke den røde linjen. Det burde vi også!

- Amir Tsarfati/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: