tirsdag, oktober 05, 2021

Profetisk: Vi ser konturene av en matkrise - nå må vi be for Norge


De som har lest bloggen min over noen år nå kan ikke ha unngått de mange artiklene jeg har skrevet med oppfordring til å be for norsk matvareproduksjon. Om manglende kornlagre, at vi har gjort oss så avhengige av import, om sårbarheten vår som nasjon. Jeg har skrevet om dette i et profetisk perspektiv, og opplevd gang på gang at Herren har kalt meg til å sette søkelys på dette i den ene hensikt å kalle norske forbedere til å be for dette. 

I dag kan NRK melde at man nå ser konkurene av en matkrise. Det skjer samtidig med at matprisene stiger. Kornproduksjonen ble mindre enn ventet globalt i år. Nå frykter man at mangel på kunstgjødsel vil ramme neste års avlinger.

Til NRK sier Christian Anton Smedshaug, analytiker og daglig leder av AgriAnalyse, at 'vi har aldri vært så nær ved å forutsi en knapphet som vi er nå. 

Ifølge prisindeksen til FNs organisasjon for ernæring og landbruk har matprisene det siste året økt med over 30 prosent globalt. Det er særlig sukker, planteoljer og hvete som har økt mest i pris. For de som er interessert i de bibelske proftetiene, forteller apostelen Johannes oss om en fremtidig hvetekrise: "Da Lammet brøt det tredje seglet, hørte jeg den tredje skapningen rope: Kom! Og jeg så, og se! -en svart hest. Og han som satt på den hadde en stålvekt i hånden. Og jeg hørt noe som lignet en stemme inne blant de fire skapningene: en liter hvete for en dagslønn! Tre liter bygg for en dagslønn!" (Åp 6,5-6)

Til tross for at produksjonen av korn i verden vil være 0,7 prosent høyere enn fjoråret, opplever nå verden knapphet på korn. Det skyldes at viktige produksjonsland som at tørke i USA, Canada og Kasakhstan gir 29,3 millioner tonn mindre korn enn ventet. Dette ifølge FN. 

Hvis det skulle bli en matkrise internasjonalt, kan det frie markedet knekke og land kan begrense eksporten med lisenser, skal vi tro Smedshaug. Han legger til: "Dette er en typisk situasjon der vi kan få den doble effekten av at eksportlandene begrenser eksporten, og importlandene importerer så mye de kan."

Ifølge Landbruksdirektoratet er europeisk hvete dyrere enn norsk hvete for første gag siden 2008.

Så, kjære norske forbedere, kjenner du din besøkelsestid og hører du Guds kall til å be inn i denne situasjonen? Be for regjeringsforhandlingene. Det vil være avgjørende viktig hvem som skal arbeide med disse spørsmålene fremover.

Ingen kommentarer: