lørdag, oktober 16, 2021

Et profetisk syn om Storbritannia


Nylig hadde den arabiske bønnekvinnen Rania Sayegh, som leder et bønnehus i Nasaret et profetisk syn om Storbritannia. Hun er kjent i Norge fra flere besøk, og har vært en av hovedtalerne på Den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud og fra Oase.

I forbindelse med en tid med bønn og tilbedelse ba jeg for Israel og ba Gud om å tilgi synder og overtredelser, noe jeg hadde gjort daglig gjennom 'De 10 dagene med ærefrykt' som ledet fram til forsoningsdagen. Plutselig ble jeg tatt med til Storbritannia i et syn.

Jeg så store eldgamle dører i den østlige delen av England, og da jeg så på disse dørene, la jeg merke til at midt i landet var det en enorm majestetisk løve. Da jeg så ham, visste jeg at han var Løven av Juda stamme - vår Herre Jesus. Han begynte å nærme seg den østlige siden der disse eldgamle dørene var, og da han så nøye på døren, så jeg plutselig en klokke dukke opp på de gamle portene, en klokke som tikket og beveget seg. Da den traff den 11. timen og det 11. minutt, så jeg Løven av Juda stamme løfte stemmen i et fryktløst og kraftig brøl mot portene, og på et brøkdel av et sekund åpnet dørene, de ble åpnet i full bredde og bak de gamle dørene så jeg et stort antall mennesker som heier og gråter ut fra skyen av vitner. De jublet, de hellige, og ropte etter gjennombrudd. Jeg hørte også en stemme som sa at tiden var inne for at de eldgamle skjebnebokene skulle åpne seg og for bruden min å gå inn i alt jeg har kalt henne til å være - det kongelige presteskapet, en strålende seirende brud.

Herren taler til England, det er på tide at bruden min reiser seg fra søvnen og står som en stor hær med seierbannere. Gråten går over til et stort brøl som kommer fra mitt folk. Engler som har som sitt kall å vekke venter på at Herrens ord skal brøle av hans brud i England!

Herren sier: Jeg har gitt Storbritannia Davids nøkler, ta myndighetens nøkler og åpne skjebnens porter for at min herlighet skal skinne større i en tid som denne! Jeg så at store nøkler hadde blitt gitt til Storbritannia, jeg følte at nøklene ikke bare vil være for Storbritannia, men disse dørene kommer til å frigjøre en dumanis herlighetsmakt over hele Europa og Nord -Amerika. Plasser deg selv for seier for Herren din Gud beveger seg i landet og hans øyne er på deg, tiden for barmhjertighet og gunst for ditt land har kommet!

"Du vil reise deg, du vil forbarme deg over Sion, for tiden er kommet til å  være nådig, den fastsatte tiden er kommet." Salme 102,14

"Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn! Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, sterk og veldig, Herren, mektig i strid. Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn! Hvem er denne herlighetens konge? - Herren herskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela." Salme 24,7-10.

"Jeg vil legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Han skal lukke opp og ingen likke igjen, og lukke igjen og ingen lukke opp." Jes 22,22.

"Dette talte han. Deretter sier han til dem: Vår venn Lasarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham." Joh 11,11.

- Rania Sayegh/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: