mandag, oktober 18, 2021

Profeti og doksologi


 "I den profetiske tradisjonen i Bibelen så er det profetiske og doksologien, det ordet som synges til Gud, uadskillelige. Når det profetiske skilles fra doksologien, begynner den snart å forvitres eller reduseres til ideologi. Doksologien, dette ordet som synges til Gud, er bærere av Guds folks tro og identitet. Så lenge det finnes et folk som synger Den nye sangen så finnes det et folk som ikke aksepterer maktens definisjon av virkeligheten. For disse sanger, frie fra hvert spor av sentimentalitet og som aldri slipper inn den religiøse overfladiskheten - de bevarer det rene blikket i et fellesskap som formes av den profetiske ånd og som her og nå foregriper den dag da verden skal fødes på nytt."

- Peter Halldorf i Immanuelskyrkan i Stockholm 9.februar 2020, nedskrevet og oversatt av Bjørn Olav Hansen (c) Foto: Argument forlag, Sverige

Ingen kommentarer: