fredag, oktober 29, 2021

Guds profetiske endetidskalender


Gud har en kalender! En profetisk kalender! Selv om ingen vet dagen eller timen for Jesu gjenkomst, sa Jesus det ville væe tegn i tiden som viser at tiden for Hans gjenkomst er nært forestående. Selv er jeg av den oppfatningen at jorden nå opplever den tiden Jesus kaller 'fødselsveene' eller 'fødselsriene': "Men alt dette er begynnelsen til fødselsveene." (Matt 24,8) 

Kjenner du tiden vi befinner oss i på Guds profetiske kalender? 

Issakars sønner forstod seg på tidene de levde i og visste hva Israel hadde å gjøre.

Daniel forstod ut fra de profetiske bøkene at Israel ville vende tilbake fra det babylonske fangenskapet, og som en konsekvens av dette gikk han inn i en tid av bønn og faste. 

Jesus refset datidens religiøse ledere fordi Han sto der rett foran deres øyne og de forstod ikke besøkelsestiden de levde i. 

Selv om vi ikke nøyaktig kjenner dagen og timen for Jesu gjenkomst, er det en sentral aktør i Guds profetiske nedtelling. 

I generasjoner har Kirken tolket Skriften gjennom en åndelig linse som tilegnet Kirken alle paktsløftene, velsignelsene og profetiene om Israel. Imidlertid kastet fødselen av den moderne staten Israel i 1948 nytt lys over tidslinjen til Guds kalender og nedtellingen til Hans gjenkomst. 

Israel er det sentrale stedet der Guds tid (Chronos) og Guds spesielle (Kairos) tid møtes.

Hvis du beregner din profetiske nedtelling uten den sentrale virkeligheten av Guds paktsløfter til det naturlige Israel, vil klokken din slå med feil takt.                                                                                      

Vi lever i en enestående time med profetisk oppfyllelse og en intensivering av de tegnene Jesus forutså ville finne sted før Hans gjenkomst.

Helt siden jeg ble en kristen i 1972 har jeg levd med Guds profetiske kalender, og visst at Israel er viseren på Guds profetiske klokke. Jeg våger ikke å røre ved dette Gud har vist meg gjennom sitt profetiske ord, selv om flere misliker det. Derfor kan jeg heller ikke bli med i sammenhenger som forkaster Guds planer med Israel i endens tid. Jeg er blitt mer og mer overbevist om at tiden for Hans gjenkomst er meget nær.

Her er syv grunner til hvorfor jeg ber for Israel: 

Neste år er det 50 år siden jeg ble en kristen. I like mange år har jeg levd med Guds profetiske løfter til Israels land og folk, og i like mange år har jeg bedt for Israel. Det kommer jeg til å fortsette med. Selv om det koster. Det arbeidet jeg driver har et kall til å be for Israel og nasjonene, fordi:

1. ISRAEL ER FREMDELES GUDS ØYESTEN 

"For Herrens del er hans folk, Jakob er hans arvedel. Han fant ham i et øde land, i villmarken, blant hyl fra villdyr i ørkenen.  Han vernet om ham, han våket over ham, han voktet ham som hans øyensten. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bredte han ut sine vinger. Han tok dem opp og bar ham på sine slagfjær." (5.Mos 32,9-11)

2. JEG VIL VÆRE FORENT MED GUDS HJERTE OG BARMHJERTIGHET 

"Du vil reise deg, du vil forbarme deg over Sion, for tiden er kommet for å være nådig, den fastsatte tiden er kommet. For dine tjenere elsker steinene på Sion, og de har medynk med dets støv." (Salme 102,14-15)

3. JEG VIL SE GUDS PROFETISKE ORD GÅ I OPPFYLLELSE

"På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro! Og gi ham ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør henne til en lovsang på jorden." (Jes 62,6-7)

4. JEG BER FOR ISRAELS FRELSE 

"Jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte ... at de må bli frelst." (Rom 9,2 og 10,1)

5. GUD BEFALER OSS OM Å BE FOR ISRAEL OG JERUSALEM

"Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg." (Salme 122,6)

6. NÅR ISRAEL TAR IMOT JESUS VIL DET BLI TIL LIV FOR NASJONENE 

"For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde?" (Rom 11,15

Da jeg preket over disse ordene på en transatlantisk bønnekonferanse i 2005 på Shetland, ble jeg oppsøkt av flere personer etterpå uavhengig av hverandre, om kunne fortelle at de hadde sett flere engler rundt talerstolen. Jeg så dem ikke, men det var tydelig at Gud hadde behag i at jeg underviste om Israel i Guds endetidsplan. Sjeldent har jeg opplevd et slikt Gudsnærvær. Det var så mektig.

7. JESUS SA DET VAR EN SAMMENHENG MELLOM HANS GJENKOMST OG AT ISRAEL VENDER SEG TIL HAM

"For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!" (Matt 23,39)

Ingen kommentarer: