lørdag, august 24, 2019

Om å tilgi

"Hvorfor befaler Herren oss om å elske våre fiender og be for dem?

Ikke for deres skyld, men for vår! For så lenge vi bærer nag, så lenge vi dveler ved at noen fornærmet oss, vil vi ikke ha noen fred."

- Elder Thaddeus of Vitovnica
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)


Ingen kommentarer: