torsdag, august 08, 2019

Vandre i Herrens sannhet, del 3

Her er del tre og siste del av artikkelen til Rich Carmichael. De to andre ble publisert fredag 2.august og lørdag 3.augsust:

I lys av alt dette, hvor tragisk er det da ikke at så mange i dag ikke anerkjenner Guds sannhet og ikke villig til å vandre i samsvar med denne. Det som gjør dette så alvorlig er de følgene det får ved å vende seg bort fra Guds sannhet. Paulus beskriver det på denne måten:

'For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud, liggeer åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Og de byttet bort den uforlignelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Derfor overga også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret od dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i all evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skamløse lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse, Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.' (Rom 1,18-28)

Forklarer ikke dette den enorme åndelige og moralske nedbrytningen vi rundt oss på alle kanter? Og er ikke dette et kall til oss alle om å bli mer hengitte til Hans Ord, og enda mer kritiske når verden forsøker å trekke oss bort fra Guds ord.

Hvis det noensinne har vært en tid for å svømme mot strømmen, så er det nå. Som A.W Tozer sier det i en av sine prekener:

'Verdens historie viser oss at massene har aldri rett. Massene tok feil på Noahs tid. Det var bare Noah og hans familie som hadde rett. Feil blir rett ved at tall legges til. En mann som holder fast ved sannheten har alltid vært Guds orden. Massene går alltid feil vei.'

Jesus sa det slik:

'Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.'

Ingen kommentarer: