søndag, oktober 31, 2021

Åndelig klimaskifte i Norge - et budskap på bots- og bededagen 2021


Det pågår et åndelig klimaskifte i Norge. Det er det budskapet jeg vil dele med dere på årets bots- og bededag. Gud har skapt en åndelig tørst, særlig i den yngre generasjonen, som vi må tilbake til Jesusvekkelsen for å se maken til. Og det er bare i begynnelsen! Vi ser det i antallet unge som søker til bønnekonferanser, bønnesamlinger. Det har vært stigende de siste årene. Unge mennesker som tørster etter den levende Gud. Vi må be Gud åpne våre øyne så vi ser det Gud gjør, så vi ikke går glipp av det, fordi vi så ensidig er opptatt av alt det negative som skjer i vår nasjon. Se! Se! Dette er det mest positive og oppmuntrende som skjer i Norge i dag.

Dernest så samler Herren sine! Bibeltroende fra hele landet finner inn til hverandre! På tross av kirkelige skillelinjer. Frafallet og forfallet i nasjonen vår gjør at vi finner hverandre: karismatikere, evangelikale, katolikker og ortodokse. Det handler ikke om organisering eller kirkepolitikk. Det handler om en tørst Gud har skapt etter seg selv, og Herren berører mennesker i alle trossamfunn og forbereder bruden for sin gjenkomst. Vi kommer til å se mye mer av dette i tiden som kommer. Bedende mennesker som finner inn til hverandre uansett kirketilhørighet.

For det kommer vanskelige tider i Norge. For noen kommer de veldig overraskende, andre har vært forberedt på disse tidene lenge. Motstanden mot de bibeltroende vil øke i styrke og omfang. Og fra hold vi ikke ville tenke oss. Ikke minst fra egne rekker. Den ene skansen etter den andre vil falle. En flodbølge som ikke vil la seg stanse, med mindre Guds folk søker Herren og strider i bønn for landet. Vi beveger oss inn i en tid som vil preges av knapphet på ressurser og vi må forberede oss på en dyrtid som også vil berøre Norge. Dette ser jeg når jeg ber for landet vårt. Menigheter må være forberedt på at vi går inn i en tid med inngripende tiltak mot trosfriheten. De statlige overføringene vil forsvinne, retten til å vie vil innstrenkes i det det vil stilles krav som bibeltroende ikke vil kunne akseptere. De første tegnene på en forfølgelse av de som står opp for den overleverte apostoliske troen i Noorge vil snart bli åpenbare, og den kommer fra to hold: innenfra og utenfra. Troende mennesker vil i sin naivitet la seg bruke mot andre troende tro at de tjener Guds rike. De vil stå frem i media, ikke minst i kristen media, for å angripe andre troende. Lite aner de at de går fiendens æende. De allierer seg med mørkets krefter.

Men lyset vil lyse klart i det mørke som kommer. Bedende mennesker fra nord og sør, øst og vest, vil sørge for å holde flammen levende.

Herren har gitt oss et ord inn i denne tiden: "Se, mørke dekker jorden og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg." (Jes 60,2)

Ingen kommentarer: