onsdag, oktober 20, 2021

Kolosserbrevet: Himmelvendt og jordnær, del 22


Kol 2,15: "Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som deres seierherre på korset." For et rasjonelt nåtidsmenneske virker dette verset fra Kolosserbrevet merkelig, ja uforståelig. Det moderne mennesket, preget som det er ikke minst av Rasjonalismen og relativismen, aviser alt annet enn det som kan sees med det blotte øye og det som kan forklares vitenskapelig. Men ondskapen har ikke fått ut på dato! Guds ord forteller oss om Mørkets fyrste og hans falne englehær. Men mer enn det! I brevet til den kristne forsamlingen i Kolossai forteller apostelen Paulus, også om Jesu triumferende seier over djevelen og hans krefter på korset! 

På samme måte som med Guds englehær, hvor det finnes en hierarkisk orden, finnes det samme hierarkiske systemet i den falne englehæren. De beskrives her som 'makter' og åndskrefter. I brevet til Efeserne er Paulus enda mer spesifik: "For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og åndkrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet." (Ef 6,12) 

Disse usynlige åndskreftene, disse verdens herskere, har Jesus kledd nakne på korset! De har fremdeles makt og øver innflytelse over verden, de er de bakenforliggende årsakene til kaos og mørke, men de er avslørt. En dag skal deres endelige dom komme:

"Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet." (Åp 20,10)

Den apostoliske forkynnelsen fremhever ikke ondskapen og har fokus på djevelen, men på Kristi oppstandelse og Kristi herrevelde. Slik skulle heller ikke vi fokusere på den onde, og gi ham så stor oppmerksomhet, men heller snakke om Jesus og Hans oppstandelseskreaft. Det blir usundt når det blir altfor mye fokus på den onde. Da gis han mye mer makt enn han i virkeligheten har. Snakk derfor mye om Jesus! I den atmosfæren som oppstår da trives verket mørket eller den onde!

Billedtekst: En kunstners fremstilling av Babels tårn.

fortsettes

Ingen kommentarer: