tirsdag, desember 04, 2018

Absurd sammenligning i studentpresters julekalender

Det er prisverdig og viktig at studentprestene i Oslo setter fokus på barneekteskap, men å sammenligne Jesu mor med en barnebrud, er absurd.

Studentprestene i Oslo har laget en julekalender. Til hver dag er det lenket en julesalme, og til 1.desember lenkes det til den vakre julesalmen til Ambrosios: 'Folkefrelsar til oss kom', hvor vi nettopp synger om Frelseren som er 'fødd av møy i armodsdom!'. Altså født av en ung pike i fattigdom. Ikke et barn. Linken til salmen ledsages av et bilde av barnehustruer fra Jemen - et land kjent for systematiske overgrep mot kvinner og barn, som ellers i flere andre islamske land.

Det er lov å bruke hodet. Å sammenligne Jesu fødsel med et overgrep mot et barn, slik teksten innbyr til, er motbydelig. Josef giftet seg ikke med noe barn.

Mye skjer i Den norske kirke, og jeg slutter ikke å forundre meg over mye av det. Grenser skal hele tiden flyttes. Men det får være måte på.

Plasser ansvaret for barneekteskap der hvor det hører hjemme! Fortellingen om Maria innbyr ikke til en slik tolkning.

Ingen kommentarer: