fredag, desember 14, 2018

Uutslukkelig lengsel etter Herren

"Paulus hadde vidunderlige opplevelser med Herren, og gjennom hele sin tjeneste var daglig i kontakt med det overnaturlige. Men like fullt var hans blikk og hans dypeste lengsel rettet mot Guds egen person. Hans mål var å lære Kristus å kjenne! Og på grunn av denne brennende lengselen, var han beredt til å oppgi alt annet.

Den samme lengselen burde karakterisere alle oss kristne, slik at vi daglig søkte Guds åsyn. Vi skulle brenne med den samme ilden som brant i Paulus, i Jeremia, i Moses... Dette var menn som ikke var fornøyd med status quo. Hele tiden ville han ha mer! De tørstet etter Gud, de lengtet etter å se hans herlighet. 

Israelfolket vandret i lyset fra det guddommelige nærværet på en mektig måte. Men like fullt søkte de ikke Gud, de var ikke opptatt med å elske og lyde ham mens de vandret gjennom ørkenen. Men Mose holdning var helt annerledes! Folket ropte: 'Vi vil ha vann! Vi vil ha mat!' Men Moses ba: 'Vis meg din herlighet! Jeg vil bli kjent med  deg! Jeg vil lære deg å kjenne!' I forbindelsem med Guds åpenbaring sier Salme 103,7:

'Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn.'

Har du tenkt på hvorfor det var Moses som fikk kunnskap, ikke folket?

Grunnen var ganske enkel: Moses ba om det. Ifølge 2.Mos 33,13 ropte han: 'Dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så la meg se din vei, så jeg kan kjenne deg...' Og Gud svarte på den bønnen.

Herren lengter etter å åpenbare seg på en herlig måte i våre liv, men alt avhenger av hvor mye vi tørster etter Den Hellige Ånd."

- Claudio Freidzon, argentinsk pastor og vekkelsesevangelist fra Assemblies of God, i boken: 'Hellige Ånd, jeg tørster etter deg.' Prokla Media 1997, side 14. Norsk oversettelse Jan-Kristian Viumdal.

Ingen kommentarer: