fredag, desember 21, 2018

Ordet ble født i stillhet

"Maria kan lære oss hvor vi kan finne den sanne glede. Marias glede har sitt utspring i at hun stille og taus har lyttet til Guds ord. Marias taushet er ingen tom taushet. Hennes taushet henger alltid sammen med Ordet. Hun er taus fordi hun lytter. Hvordan kan vi lytte hvis vi snakker uavbrutt? Hvordan kan Gud gjøre seg forstått hvis vi lager en masse bråk?

Johannes av Korset skriver: 'Ett ord har Faderen talt, og det var hans Sønn. Det ordet uttaler han stadig i evig taushet, og sjelen må være taus for å høre det.' Slik  Faderen taler sitt ord i stillhet, slik føder Maria Ordet i stillhet. Det er utenkelig at hun kunne føde Ordet hvis hun selv hadde hatt en urolig sjel. Innholdsmettede ord blir alltid født ut av stillhet.

'Midt på natten, da en dyp stillhet hersket overalt, for ditt allmektige ord ned på jorden fra din kongetrone. Det kom som en uovervinnelig kriger til det landet som var dømt til undergang, og bar med med seg din ugjenkallelige befaling som et skarpt sverd.' (Visdommens bok 18,14-15).

Før Maria fikk budskapet fra engelen, lyttet hun til Guds ord i synagogen. Etter at hun har fått budskapet, lytter hun på en helt ny måte. Hun bærer Ordet i seg, det Ordet som sammenfatter alle Guds ord. Tenk hvor oppmerksomt hun har lyttet til Gud!

På en måte er det Marias intense lydhørhet som tillater Ordet å bli menneske i henne. 

Noe liknende kan skje med oss. Ordet kan bli født av oss også, men bare hvis vi elsker stillheten og lytter slik som Maria."

- Wilfrid Stinissen i boken: I Guds tid. Verbum 1994, side 380

Ingen kommentarer: