søndag, desember 02, 2018

Godt nytt velsignet år!

Nei, jeg har ikke tatt feil av datoen. Jeg er ikke for tidlig ute. For meg starter det nye året i dag. Jeg lever ikke etter kalenderåret, men jeg følger det hellige året - kirkeåret. Denne fantastiske gaven kirken har gitt oss. Syklusen som starter med inkarnasjonen og ender med himmelfarten, med alle festene og fastene innimellom. For meg er det en så velsignet rytme.

Det hellige året holder meg Jesusfokusert. Sentrum er evangeliene. Jesu liv og undervisning. Det kan ikke bli for mye av det. Heller for lite!

Alt Guds ord må opp på prekestolen, heter det. Jeg er helt enig. Men like viktig er at det blir levd ut i våre hverdager.  Til det er evangeliene uovertrufne. Her blir vi kjent med Jesus, Han som er Alfa og Omega, begynnelsen og slutten. I kirkeåret følger vi Jesus, fra evighet til evighet, og vi får med oss lesningene fra Det gamle testamente og fra de nytestamentlige brevene. Når vi nå tar fatt på det nye året, tar vi fatt på den tredje leserekken. Det blir spennende!

Kirkeåret har vi levd med siden 300-tallet. Det er en god tradisjon. Nå har jeg fulgt dette året i mange år, fremfor kalenderåret, og ved siden av nattverden, trosbekjennelsen, tidebønnene, Fadervår og Jesusbønnen, danner det ryggraden i mitt trosliv.

Ingen kommentarer: