søndag, januar 27, 2019

Et profetisk ord for 2019, del 1

Clifford Hill (bildet), britisk sosiolog og teolog er en profetisk røst mange låner øre til. I en menneskealder snart har han kommet med presise samfunnsanalyser basert på Bibelen. Han er kjent som en bønnens mann.

I sitt siste nyhetsbrev skriver han om hva han 'ser' profetisk for 2019. Jeg har forsøkt å oversette noe av det han skriver, da jeg finner det svært interessant, ikke bare for Storbritannias del, men også for Norge:

"Vi trer inn i en tid av intens turbulens som er av stor betydning for denne nasjonens historie. Det er svært viktig å forstå hva Gud gjør og ikke bli blindet av hva mennesker gjør. Hva er det Gud gjør i dag?

Tidligere har Gud talt til oss om at nasjonene rystes. Tilbake i 1986 understreket Han for oss ordene fra Haggai 2,6-7: 'For så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden og havet og det tørre land...' Mye av det vi ser i dag er at Gud aktivt skaker nasjonene, i det Han avdekker korrupsjon og endevender institusjonene menneskene har satt sin lit til; som er en moderne form for avgudsdyrkelse. Vi trenger å holde blikket festet på Ham og forstå hva Han gjør.

Det finnes fremdeles en trofast rest av bibeltroende kristne i Storbritannia i dag som det virkelig er behov for i disse omskakende tidene. Budskapet Jesus gir i synagogen i Nasaret når skriftrullen som inneholder profeten Jesaja overrekkes Ham er viktig.

Jesus velger å lese fra kapittel 61: 'Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap..." Hele dette kapitlet er betydningsfullt for den trofaste rest som finnes i dag, og vi trenger å studere det grundig. Den trofaste rest vil bli kalt 'rettferdighetens terebinter' og 'Herrens plantning til hans ære.' Deres oppgave er 'å bygge opp igjen der som ble ødelagt i eldgammel tid.' Å gjenskape nasjonens sannhetens bibelske fundament som denne nasjonen ble grunnlagt på. Dette krever studier og teamarbeid, at vi arbeider sammen, snakker vel om hverandre og i alt holder blikket festet på Herren og bare gjør det som Han ber oss om å gjøre. Et nøkkelord er Joh 5,19: 'Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre.'

(fortsettes)

Ingen kommentarer: