tirsdag, januar 15, 2019

Profetisk bønneemne: Måtte Gud reise opp en kristen bondeorganisasjon, del 2

Kristna bönder i Sverige har sin oppgave å forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Være en profetrøst i tiden og føre Guds rikes velsignelser både til Sverige og andre land.

Slik presenterer denne organisasjonen seg på sine nettsider, og det er noe lignende jeg har bedt Gud reise opp i Norge.

Kristna bönder i Sverige vil arbeide for at mennesker, preget av kjærlighet til Skaperen, skal kunne råde, bruke og bevare skaperverket etter Guds vilje. At hver bondefamilie skal se sine liv og sine gårdsbruk som en lovsang ttl Gud. De ser seg selv som forvaltere av disse ressursene som deres liv og deres gårdsbruk utgjør, for å kunne produsere råvarer av god kvalitet. Organisasjonen ønsker også å skape nettverk mellom enkettstående bønder, mellom ulike landsdeler og ulike land. De knytter også kristne bønder sammen for at de kan be for hverandre, og hjelpe hverandre praktisk i krisetider.

Kristna bönder i Sverige ble stiftet i 1984 etter en tiltale fra Gud til flere bønder på ulike steder i Sverige. Visjonen var å samle kristne bønder i et nettverk der medlemmenes overgitte liv og ressurser skal kunne utgjøre en ressurs for Guds rike, for hverandre og for sine medmennesker.

Mange bønder lever i dag i en hardt presset situasjon. Dårlig lønnsomhet, ensomhet og et økt trykk fra myndighetene, opinionsdannere og aktivister har gjort hverdagen utfordrende på mange måter. Her ønsker Kristna Bönder har opprettet en egen telefontjeneste som de kaller jourhavende bonde. Det er en bonde som har telefonvakt alle dager mellom kl.06.00 og 22.00. Hit kan man ringe for å drøfte hverdagens utfordringer og bli bedt for. Organisasjonens talsperson er Herbert Nyman. Man kommer i kontakt med organisasjonen ved å skrive til: info@kristnabonder.se

fortsettes.

Ingen kommentarer: