torsdag, januar 17, 2019

Profetisk bønneemne: Måtte Gud reise opp en kristen bondeorganisasjon, del 3

I to artikler har vi sett nærmere på det jeg har valgt å kalle et profetisk forbønnsemne, nemlig at Gud skal reise opp en kristen bondeorganisasjon i Norge. I den tredje og siste artikkelen skal jeg fortelle om Jonny Karlsson-Lod som har fått et oppdrag fra Gud, om å lage en spesiell Bibel for bønder. Nå er visjonen blitt virkelighet og snart trykkes Sveriges første Bibel med vitnesbyrd fra kristne bønder fra Norrbotten til Halland.

Til Världen idag forteller Jonny Karlsson-Lod om den spesielle dagen da han kjørte lastebilen sin fra meieriet med myse til grisebønder. Han ble sittende å tenke på hvordan han skulle kunne nå sine venner, bøndene, med evangeliet om Jesus Kristus. En tid senere, en søndagsmorgen i kirken, får han en tiltale fra Den Hellige Ånd: 'Lag en bonde-bibel!'

Når Jonny kom hjem  begynte han å kontakte organisasjoner som han håpet skulle kunne hjelpe ham med å realisere ideen han opplevde at han hadde fått fra Gud. Men alle takket nei. Men Jonny Karlsson-Lod ga ikke opp, tross motstanden. En forening som hadde gitt ut 'Min første Bibel' fikk interesse for Jonny's ide, og han fikk økonomisk støtte til å sette igang.

Nå begynte arbeidet med å samle vitnesbyrd fra kristne bønder. Et ti-talls bønder er med og forteller om hvordan Gud har grepet inn i deres liv. De forteller om hvordan lyn slo ned i høyet, en om hvordan han kom under et traktorhjul, og Gud grep inn, en annen om en ku som ble helbredet etter forbønn, og mye annet.

Nå er Bondebibelen ferdig til å trykkes i 10.000 eksemplarer. Foreningen Kristna bönder i Sverige og Jonny's forsamling, Korskyrkan i Åsarp, står bak prosjektet.

La oss stå sammen med dem og be om at mange svenske bønder kan nås med evangeliet gjennom denne spesielle Bibelen.

Ingen kommentarer: