torsdag, januar 31, 2019

Ordet fra himmelen

'En åndelig lesning av de hellige Skrifter avslører den høyeste Guds råd.

Ved å lese den vet hver og en av oss hva vi bør gjøre og lærer oss lovene i den strid vi må utkjempe for å bli verdige til Guds rike.

En åndelig lesning av evangeliene gjør det klart for dem som hengivent elsker dem, hvilke lidelser de må gjennomgå for evangeliets skyld. Ordet kommer ned fra himmelen og lærer dem om det uutsigelige.

Etter å ha lyttet til dem, kommer de sammen, forenet i ånden, og i takknemlighet for den frelse de har mottatt, frembærer de sitt vitnesbyrd; det vil si, de leser høyt troens guddommelige Ord.'

Maximus Bekjenneren. Hentet fra boken: Kysse spor av Peter Haldorf. Luther forlag, side 51

Ingen kommentarer: