onsdag, januar 23, 2019

Tre knuter, tre påminnelser, ett levd liv

Jeg har knyttet tre knuter på lærlenken til et av korsene jeg bærer. De tre knutene skal minne meg på tre ting jeg har forpliktet meg på innfor Gud. De tre knutene representerer disse tre ordene:

* sårbarhet
* enkelhet
* enhet

De tre knutene representerer de tre tingene Gud har kalt meg til i denne fasen av livet mitt.

Gjennom de begrensningene de kroniske sykdommene mine gir, ber jeg om å få vise en kroppsliggjort tro, en ærlighetsteologi, et sant liv. Et viktig bibelord for meg er Fil 1,20: 'Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd foe alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø.'

Vi lever i et komplisert samfunn, med høye krav og høyt tempo. Tidens gud er Mammon. Herren ber oss om å velge mellom Gud og avguden Mammon. Jesus sier: 'Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.' (Matt 6,24) Den andre knuten skal minne meg på følgende: Hvordan kan jeg forenkle? Det gjelder alle områder av livet.  Et enklere liv. Et enklere språk.

Den tredje knuten handler om hvordan jeg forholder meg til mine trossøsken. 'Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.' (Joh 17,21),

Tre knuter, tre påminnelser, ett levd liv, en bønn. Korset.

Ingen kommentarer: