torsdag, januar 10, 2019

Hvorfor denne trangen etter å sette merkelapper på folk?

Hvorfor denne ubendige trangen etter å sette merkelapp på folk? Sette folk i bås, eller tillegge folk meninger de nødvendigvis ikke har? Hvorfor ser vi ikke mennesket, slik Jesus ser mennesker?

Denne undringen ble aktualisert etter at jeg la ut et bilde med en tekst av Henri Nouwen. En av mine lesere fant da grunn til å kommentere at Henri Nouwen var katolikk og homofil. Hva hadde det med sitatet jeg gjenga å gjøre? Absolutt ingen ting! Men for vedkommende som la ut kommentaren var det viktig å få satt denne merkelappen på Nouwen. Kanskje for å diskreditere ham?

I hvert fall i enkeltes øyne.

Jeg finner ikke dette igjen hos Jesus.

Han talte strengt til fariseere og skriftlærde.
Det er så.

Men jeg finner ikke at Han hadde samme behov, som enkelte av Hans disipler, til å feste merkelapper på mennesker. Så vidt jeg klarer å lese meg til var det en ganske brogete gruppe memnnesker som flokket seg rundt Ham og som Han omgikks med.

Hva angår Henri Nouwen og hans seksuelle legning, forteller flere av hans biografer at det muligens kan stemme at han han var homofil, men at han var overbevist om at det var galt å leve dette ut i praksis. Skal det brukes mot ham?

Hvorfor ikke behandle alle mennesker med respekt, og hvorfor ikke å se dem som mennesker? Som skapt i Guds bilde, og like mye verd. Hvorfor ikke bare respelktere at andre har et annet syn - også teologisk - enn deg selv? Kanskje - om du ga opp prosjektet med å se klipp-og-lim filmer og heller ble kjent med den du uttaler deg så sterkt om, fikk det bedre med deg selv, og ikke ble så anspent og angstbitersk?

Kanskje - om vi så mennesker - også fant Jesus i andre?


Billedtekst: Henri Nouwen var et ekte menneske, som våget å vise sin sårbarhet. Det er få som har lært meg så mye om Jesus som ham, og det er få som har hjulpet meg til å se og erfare at jeg er elsket som den jeg er, som nettopp Henri Nouwen. Og det er få som har skapt så mange problemer for meg som denne hollenderen! Jeg er blitt beskyldt for både det ene og det andre i sosiale medier og på You Tube og i offentlig møter, ene og alene for å ha sitert en katolikk. Mer skal ikke til. Da er merkelappen festet på  deg. Da er du merket for livet. Da er du definert. Og om du skulle ta til .motmæle, så er det de som har satt merkelappen på deg som vet alt, ja, mer enn du vet om deg selv. De har rett, fordi sitter på definisjonsmakten. Så kom ikke her!

Ingen kommentarer: