onsdag, januar 02, 2019

Guds trofasthet

"Hvis du stoler på dine egne følelser om ting i stedet for å sette din lit til den trofasthet, den kjærlighet, som finnes hos Gud, så vil du mest sannsynlig ha en forferdelig, grusom, ingen god, men veldig dårlig dag.

Våre følelser er veldig flyktige og forgjengelige, er de ikke? Vi kan ikke stole på dem i fem minutter en gang.

Men det å sette sin lit til Guds kjærlighet, trofasthet og nåde er alltid trygt."

- Elisabeth Elliot (bildet). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (C)

"Herre, du er min Gud, jeg lovsynger deg og priser ditt navn. Du har gjort under slik du planla i gammel tid, i troskap og trofasthet." (Jes 25,1)

Ingen kommentarer: