fredag, januar 25, 2019

Må Gud hjelpe oss!

'Når menneskelig liv devalueres og grusomheter som Holocaust, slaveri, sex-trafficking, og abort finner sted, må Gud da hjelpe oss når vi ignorerer vårt kall til å konfrontere ondskapen.

Pastorer er kalt til å være søyler som støtter opp om sannheten og forsvarer troen.

"Vi trenger flere profeter i våre talerstoler og færre dukker." (Leonard Ravenhill)

Vi trenger menn og kvinner fylt med Guds Ånd i stedet for denne verden. Denne kampen handler om vår nasjons sjel. Det er vårt valg - bli stående eller falle.'

- Shane Idleman. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (C)

Ingen kommentarer: