onsdag, januar 30, 2019

Et profetisk ord for 2019, del 4

Her er fjerde del av den profetiske analysen for 2019 av sosiologen og teologen Clifford Hill:

Gud holder kirken ansvarlig for den tilstanden nasjonen befinner seg i. Det er hva vi lærer fra den bibelske berettelsen om hvordan Gud handler med sitt paktsfolk Israel og Juda.

Et nøkkelord for de institusjonelle kirkene i Storbritannia for 2019 er Esekiel 13,5:

'Dere har ikke steget opp i murbruddene og har ikke bygget noen mur ....'

Muren rundt en by var der for å beskytte alle de som bodde der. Alles trygghet var i fare når et brudd i muren ikke ble passet på. Hver befestet by i Israel holdt sine egne ingeniører ansvarlige for å overvåke byen konstant. Dette får vi illlustrert i Amos 7, hvor han så Herren stå ved siden av en mur med en målesnor i sin hånd og undersøkte om det var noe som bulet ut, som kunne indikere sammenrasninger inne i muren, noe som kunne medføre at muren plutselig kollapset. Noe slikt er fortsagt i Jes 30,12-14.

Det var fordi Jeremia hadde sett de uunngåelige konsekvensene av korrupsjonen i nasjonen som ga budskapet hans en slik presserende kraft: 'Din egen ferd og dine egne gjerninger har ført dette over deg. Dette er frukten av din ondskap, at dette er bittert, at dette når like til ditt hjerte. Mitt indre, mitt indre! Jeg skjelver av angst! Å, mitt hjertes vegger! Mitt hjerte bruser i meg, jeg kan ikke tie! For hornets klang, krigsskrik har du hørt. min sjel! Ødeleggelse på ødeleggelse roper de om. Hele landet er ødelagt. Brått er mine telt ødelagt, i et øyeblikk mine teltduker. Hvor lenge skal jeg se banneret? Hvor lenge skal jeg høre hornets klang?'(Jeremia 4,18-21)

Dette hadde ikke funnet sted, men Jeremia så det profetisk, han så katastrofen og fordi han elsket sin nasjon og elsket byen Jerusalem, kunne han ikke holde seg stille. Det er ikke for sent å redde nasjonen. Men oppgaven er presserende.

Den trofaste rest finnes i den eldre generasjonen, og den må mobiliseres og beveges til handling for å sikre at sannheten som finnes i evangeliet når den ngre generasjonen. Besteforeldre befinner seg i en unik posisjon i Storbritannia i dag, og de er verdsatt av sine barnebarn.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: