søndag, august 29, 2021

Kvinner fra den unge kirken som forbilder


Dagfinn Stærk har gjort det igjen! Han har gitt norske kristne en gave til livsreisen i form av en bok om kvinnelige forbilder! De som satte djupe spor etter seg i den tidlige kirken og som ga inspirasjon til andre om hvordan man i praksis kunne etterfølge Kristus. Stærk skriver for et bredt publikum, med et lettfattelig språk. Han formidler historie, ikke bare faktakunnsksp, men på en så levende måte at man blir satt tilbake i historien og lever med i fortellingen. Stærk skjønnmaler ikke, men forteller historien om disse markante kvinneskikkelsene med deres feil, mangler og skrøpeligheter.

Dermed blir denne boken en bok om disippelskap, en praktisk hjelp til vår egen vandring med Kristus.

Den hellige historien har stor plass til kvinnene! Det viser både Det gamle- og Det nye testamente, og den tidlige kirkens historie. Dagfinn Stærk, som også har gitt oss bøkene: 'Steinene roper', om kirkens røtter i Nord-Afrika (2017) og i 2019: 'Kirkens røtter' en introduksjon til et skattkammer - begge med svært gode anmeldelser - deler i denne boken historien om 'kvinnene fra Avertinerhøyden',  ssom var kvinner fra Romas styrtrike overklasse, som ble en kolossal utfordring for både kristne og det keisertro Roma på 300-400 tallet. Her er de fascinerende og spennende istoriene om rike og fattige, lærde og udannede, fromme fra bens ben av og andre som fikk livsforvandlende møter med Jesus senere i livet. Alle har det til felles at de fikk betydning for kirken og troens innhold og form. For første gang på norsk får vi en samlet fremstilling av disse troens kvinner, deres liv og deres overbevisning.

Tro nå ikke at dette bare er en bok foe kvinner! Denne burde alle sannhetssøkende menn også lese - og la seg utfordre av djerve kvvinner. Hva hadde kirken vært uten kvinnene?!

Takk, Dagfinn Stærk, for at du graver djupt i den hellige historien og gir oss del i dine oppdagelser!

Dagfinn Stærk: Kvinnelige forbilder. Portretter fra den unge kirken. Efrem forlag, 2021. 184 sider

Ingen kommentarer: