lørdag, august 14, 2021

Kolosserbrevet: Himmelvendt og jordnær, del 3


 Kol 1,3-6: Himmel over livet! Det kunne man satt som overskrift på prologen til Kolosserbrevet: "... på grunn av håpet som venter dere i himmelen" (v.5). Det gjelder å ha det rette perspektivet. Vi må leve med evigheten i sikte. Trofasthet mot Kristus kan bety alle slags tap, smerter og lidelser. Men om himmelhåpet er der gir det motivasjon og nåde og kraft til å holde ut. 

Til tross for at han aldri fikk møte de kristne i Kolossai på deres hjemsted, gleder Paulus seg over det han får høre om dem. Han har fått "høre om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærlighet der til alle de hellige" (v.4). Den som har fortalt ham om dette er Epafras. Jeg ser dem for meg disse to, som sitter sammen og snakker. Paulus befinner seg i fengsel i Rom. Epafras, som kommer fra Kolossai, er på besøk og Epafras forteller begeistret om det Gud gjør i hjembyen. Begeistringen smitter over på Paulus, og begeistringen flyter over i en takkebønn: "Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, og ber alltid for dere." (v.3) Gode rapporter bør alltid munne ut i at man takker Gud! Det blir ofte altfor mye 'akk' og for lite 'takk' men i Paulus' teologi ligger det alltid mye 'kneologi' i bunnen! Derfor inneholder også Kolosserbrevet en av hans apostoliske bønner. Vi kommer tilbake til denne. 

Allerede i disse innledende versene får Paulus sagt noe om både den himmelvendte og den jordnære troen: troen på Kristus og kjærlighet til vår neste. 

De to tingene hører uløselig sammen og kan ikke skilles fra hverandre.

Himmelhåpet som de første kristne fikk del i fikk de gjennom forkynnelsen av evangeliet, jfr Kol 1,5: "Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet, som er kommet til dere." 

Hva er så evangeliet. Det greske ordet 'evangelion' betyr ganske enkelt 'gode nyheter', og er blitt et teologisk begrep. Når samtidens mennesker hørte dette ordet 'evangelion' brukt var det naturlig å spørre: 'Gode nyheter om hva da?' Når vi leser evangeliene hører vi om De gode nyhetene om Guds rike. Her i Kolosserbrevet knytter Paulus ordet til 'sannhet'. Sannheten er i kristen tro ikke knyttet til en ide, men til en person: "Jeg er .... sannheten...", sier Jesus om seg selv. Jesus taler ikke bare sant, Han ER sannheten. 

De gode nyhetene er også universelle. Det vil si at de er for hele verden. Ikke forbeholdt noen få: "For så høyt har Gud elsket VERDEN at han ga sin enbårne Sønn..." Det universelle aspektet ved evangeliet understrekes av ordene til Paulus: "... Som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere, helt fraden dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne." (v.6)

De gode nyheter er ikke gode nyheter med mindre det er nådens evangelium som forkynnes.

fortsettes

Ingen kommentarer: