søndag, august 22, 2021

Bibelmeditasjon: Den fattige Kristus


Kristus byttet himmelen mot en stall, Han skrev i støvet som vinden feide vekk, han døde på en lånt trestamme, kroppen Hans ble lagt i en lånt grav.

"Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom." (2.Kor 8,9)

Ingen kommentarer: