fredag, august 27, 2021

Om å bære egne og andres svakheter

"Hver person må bære andres svakheter. Hvem er perfekt? Hvem kan skryte av at han har holdt sitt hjerte rent? Derfor er vi alle syke, og den som fordømmer sin bror, oppfatter ikke at han selv er syk fordi en syk person fordømmer ikke en annen syk person. "

- Eldste Ephraim av Philotheou & Arizona (bildet), 1927-2019), norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen)
 

Ingen kommentarer: