fredag, august 06, 2021

Pust inn - pust ut


 Pust inn pust ut.

Slipp alt du har oppnådd.

Gå ut av det du har gjort -

den du tror du er,

som kommer av noe -

til hvem det er JEG ER.

Vær stille.


Pust inn pust ut.

Legg alt ned.

Den store byrden ved å være deg selv -

hva alle synes, selv du,

arbeidet med å huske,

hva du må og ikke må -

la dem alle gå.

Vær stille.


Pust inn pust ut.

Kom til sabbatsstedet

der ingenting - selv du -

er formet,

alt er bare.

Kom inn i resten som er Gud,

stillheten som lyset ditt strømmer fra,

Ånden ruger over vannet.

Her blir du mottatt,

ta imot deg selv.

Vær stille.

Pust inn pust ut.

Amen


Ukjent forfatter. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: