mandag, august 16, 2021

Kolosserbrevet: Himmelvendt og jordnær, del 5


Kol 1,12-14: I kallsbrevet apostelen Paulus får når han møter disippelen Ananias etter det dramatiske møtet med den oppstandne på vei til Damaskus i Syria, får Paulus vite at han er Herrens "redskap til å bære mitt navn fram for hedningefolk og konger og for Israels folk." (Apg 9,15) En dag går dette profetiske ordet bokstavelig talt i oppfyllelse da Paulus står ansikt med kong Agrippa. For denne kongen forteller Paulus hva hans oppdrag som Kristi ambassadør går ut på: "... for åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Ved troen på meg skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget." (Apg 26,18) Disse ordene, ført i pennen av Lukas, ligner veldig på det Paulus skriver til den kristne forsamlingen i Kolossai: 

"For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgiivelse for syndene." (Kol 1,13-14)

Det kan av og til være befriende godt og viktig å stanse opp for det som skjedde når vi tok imot Kristus som vår personlig Frelser og Herre. Paulus minner oss om vår tilstand før vi ble en kristen i Ef  2,1-3: 

"Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige, Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og våre egne tanker. Vi var av naturen under Guds vrede, vi som de andre."

Dette er den uomvendtes situasjon den gangen - som nå! Mennesker som lever uten troen på Jesus er:

1. Døde på grunn av deres synder

2. Lar seg lede av den onde.

3. Følger sine egne lyster.

4. Er under Guds vrede. 

Den som har tatt imot Jesus og har omvendt seg fra sine synder er blitt: 

1. Fridd ut av mørkets makt.

2. Skiftet bopæl fra mørkets rike til lysets rike.

3. Kjøpt fri (med Jesu dyrebare blod) fra Satans makt

4. Fått tilgivelse for sine synder.

5. Fått del i de helliges arv.

La oss se nærmere på dette: 

 Det greske ordet som Paulus bruker 'for å sette oss over' er det greske verbet: 'methistemi'. Dette er et ord som brukes i svært spesielle tilfeller. Når en konge i antikken vant seier over en annen, var det vanlig at seierherren tok befolkningen i det beseirede området og overførte det til sitt land. Det var det som skjedde når befolkningen i Nordriket ble tvangsflyttet til Assyria og befolkningen i Sørriket ble tvangsflyttet til Babylon. Nå er vi flyttet fra mørkets rike til lysets rike. Det er ikke snakk om noen tvangsflytting, men en nådefrull handling. Denne forflyttingen innebærer at vi går fra å leve som slaver til et liv i frihet. Dette betyr en forløsning, og det var ordet som ble brukt når en slave ble satt fri eller når noen kjøpte tilbake noe som en annen hadde hånd om. Det betyr et liv fra fordømmelse til tilgivelse. Den som har tatt imot Kristus er ikke lenger en fordømt forbryter som skal stå for Guds domstol, men en bortkommen sønn eller datter på vei til sitt rette hjem. Sist men ikke minst betyr dette en overføring fra satans makt og til Gud. På grunn av Jesu Kristi blod er han eller henne blitt løst fra satans grep og blitt borger av Guds rike. På samme måte som en jordisk erobrer overførte befolkningen i det beseirede land til et nytt rike, slik overfører Gud i sin seirende kjærlighet menneskene fra syndens og mørkets rike til herlighetens land. 

Det er kraften fra Guds herlighet som skal gi oss styrke, slik at vi alltid er utholdende og tålmodige. Ikke vår egen. 

fortsettes

Ingen kommentarer: