torsdag, desember 04, 2014

En julegave til Kristi himmelfartskapellet?

Takket være noen faste givere og noen gaver i ny og ne klarer vi å holde oppe driften av Kristi himmelfartskapellet - det økumeniske bønnekapellet på Eina. De største utgiftspostene våre er utgiftene til forsikringer og elektrisitet. I tillegg kommer innkjøp av det som trengs til den ukentlige nattverdfeiringen. All virksomheten ved kapellet er basert på frivillighet.

Om noen av bloggens lesere kunne tenke seg å gi en gave til Kristi himmelfartskapellet til jul, ville det ha hjulpet oss slik at virksomheten kan fortsette. I over to år har vi kommet sammen hver torsdag for å be og feire gudstjeneste. Det vil vi også fortsette med.

Takk til alle dere som står sammen med oss i bønn. Takk til alle som har gledet oss med deres besøk, støttet oss økonomisk, vasket, gitt gaver til kapellet.

I 2015 står vi foran en del praktisk arbeid på stedet, som også vil kreve en del ressurser. Det kommer vi tilbake til.

Gaver kan gis til konto: 1604.14.64406. Kontoens navn er Poustinia.

Har du bønneemner du vil vi skal be over i kapellet kan de sendes til: bjornolav58@gmail.com

Ingen kommentarer: