fredag, desember 05, 2014

Antikrist og den muslimske Mahdi, del 1

Jeg har valgt å oversette en artikkel av Michael Youssef (bildet), egypteren som grunnla The Church of the Apostles i 1987 med 40 voksne medlemmer, og som nå teller over 3000 medlemmer. Han har sin utdannelse blant annet fra Fuller theological seminary.

Emnet burde interesse enhver bibeltroende i en tid som vår!

'Mange mennesker - religiøse, som ikke-religiøse, stiller spørsmål om et ord de hører i media som refererer til IS og andre islamistiske jihadist-grupper. Det er ordet 'apokalyptisk' og ordet brukes som oftest når man henviser til islamistenes fatalisme. Folk undres hvorfor så mange muslimer - sunni så vel som shia opererer med en slik apokalyptisk 'slutten-på-verden' tenkemåte.

Vårt sekulære samfunn, derimot, kombinert med medienes uforsiktighet bruker ord som apokalyptisk uten å bruke det riktig og uten å forklare det. Det skaper mye forvirring, for noen, hvorav mange rister oppgitt på hodet i resignasjon og sier: Jeg forstår ikke dette.

Men for de som ønsker å forstå kan jeg tilby denne artikkelen, hvor jeg  henter utdrag fra min nyeste bok: 'Jesus, Jihad og fred'. Jeg håper dette vil sette ting i sitt rette perspektiv, slik at når media snakker om en islamistisk enhet (for eksempel mellom IS, al-Qaida, Iran etc) opererer med en apokalyptisk visjon, kan du få noe fornuftig ut av det.

Faktum er at ordet apokalyptisk referer ikke til noe katastrofalt, en katastrofe, slutten-på-verden. Det er et gresk ord, roten av det betyr 'åpenbaring', en åpenbaring av ting som er skjult. For eksempel kjenner vi den siste boken i Bibelen som Åpenbaringen, men på det opprinnelige greske språket, heter den Apokalupsae. Boken åpenbarer hva som skjer i det himmelske riket, samt hendelser i framtiden.

Antikrist
Både Det gamle og Det nye testamente snakker om en skikkelse i endens tid - Antikrist - rundt 600 år eller mer før Islam kom på scenen. Det er viktig at vi forstår hvor betydningsfullt dette året er, når jeg senere skal forklare hvordan Islam ser på endetiden. Dette kommer jeg tilbake til.

Antikrist er kjent ved forskjellige navn. Paulus kaller ham 'den lovløse', 'lovløshetens menneske', 'fortapelsens sønn'. 'Han som ... opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud (2.Tess 2,1-12).

Den mest detaljerte beskrivelsen av Antikrist finner vi i Åp 13, hvor apostelen Johannes refererer til Antikrist som 'Dyret'. Den gammeltestamentlige profeten Daniel de avskyelige gjerningene til Antikrist, men gir ham ingen navn eller tittel (Dan 9,27).

(fortsettes)

Ingen kommentarer: