tirsdag, desember 09, 2014

Stig ned fra deg selv

'Vær ydmyk og stig ned fra deg selv. Da skal du oppdage Guds herlighet i ditt indre. For der ydmykheten spirer, der sprer Guds herlighet seg. Bærer du ydmykheten i ditt hjerte, skal Gud åpenbare sin herlighet for deg. Forakt deg selv i din storhet og forstørr deg ikke i din litenhet.

Når du møter din neste, anstreng deg da for å ære og opphøye ham. Etter at dere har gått fra hverandre, skal du bare bruke vakre og verdige ord om ham. Hvis din neste har sine feil, vil han få hjelp til bedring gjennom å føle at han ikke er verdig din ros.

Vil du elske din bror tilbake til sannheten, så sørg over ham, gråt, elsk ham, si ham et vennlig ord eller to. Men hvis aldri vrede mot ham. For kjærligheten blir aldri vred, sårer ikke og kommer ikke med bebreidelser mot noen.

Tegnet på kjærlighet og innsikt er ydmykheten, som fødes av god samvittighet i Kristus vår Herre'.

(Isak Syreren, 600-tallet, gjengitt i Kysse spor av Peter Halldorf, Luther forlag 2002)

Ingen kommentarer: