torsdag, desember 11, 2014

Den kristne tro er menneskehetens lys

Jeg kom over disse ordene her om dagen, og synes de var så flotte og ikke minst sanne, at jeg valgte å oversette dem til norsk:

'Kristendommen er en åpenbaring av den sanne Gud for menneskeheten. Den er ikke en ideologisk konstruksjon eller en menneskelig filosofi.

Vi oppdaget ikke Gud, men Han åpenbarte seg selv når Hans uendelige kjærlighet ville det.

Siden den fremsto på den historiske scene, er den kristne tro menneskehetens lys. Dette er basert på forsikringen om at Kristus er verdens lys:

'Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys'.

(Arkimandrit Chrysostomos K. Papathanasion)

Ingen kommentarer: