søndag, desember 07, 2014

Et klenodium av en Bibel og den spennende historien bak den, del 1

Jeg har fått et nytt brev fra Peter Hoover, lederen for den anabaptistiske kommuniteten, Rocky Cape Christian Fellowship i Australia, som jeg synes var så interessant at jeg har valgt å oversette det:

'På bildet ser vi Jesse og Jay Mark Wagler, sammen med sine foreldre, Gerry og Susie Wagler, med en unik Bibel mellom seg, den såkalte 'Bernese Bibelen', publisert i den sveitsiske hovedstaden Bern i 1664.

En mann ved navn Andreas Hügenet hadde ansvaret for selve trykkingen av denne svært tunge boken, mens oversettelsen ble foretatt av Johann Piscator, en protestantisk forsker. Det lokale politiet sørget for at det fantes en kopi i hvert hjem og i hver kirke i hele kantonen Bern.

Familien Wagler, medlemmer av en anabaptistisk kommunitet levde i Bern på denne tiden. Men ganske snart måtte de flykte fra Sveits, og slo seg ned i Frankrike.

330 år senere, halve veien rundt jorda, kom denne Bibelen og denne familien sammen igjen. Jessie, deres 15 år gamle sønn, laget myrte-boksen som Bibelen nå ligger i. Men hvilken historie skjuler seg bak dette?

De lutherske myndighetene var alle som en standhaftige motstandere av 'Bernese Bibelen'. Årsaken var en setning i denne Bibelen. De kalte den 'Straf-mich-Gott-Bibel' - 'Guds straff Bibelen'. De som bodde i Zürich, hadde sin egen oversettelse: 'Froschauer Bibelen', som fremdeles blir høyt verdsatt av enkelte Amish og Mennonite-grupper. Så, etter hundre år og på grunn av all den motstanden og konkurransen de fikk, gav de som sto bak 'Bernese Bibelen' opp og overlot arbeidet til andre. Årtider senere ble talerstol-Bibler som denne et samlerobjekt.

La meg nå fortelle historien om akkurat denne Bibelen.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: