tirsdag, juni 06, 2017

100 kristne arrestert i Eritrea - plassert i containere

Det har aldri vært enkelt å være kristen i Eritrea. Nå er det blitt mye verre. Den siste tiden har eritreiske myndigheter arrestert 100 kristne i et forsøk på slå ned på uregistrerte menigheter og deres innflytelse.

Eritrea tillater nemlig kun fire religiøse samfunn i landet, og de holder tett kontroll med disse. Disse er: sunni-muslimer, ortodokse kristne, katolikker og lutheranere.

De 100 kristne som nå er blitt arrestert har alle det til felles at de ikke tilhører disse fire kirkesamfunnene. De sitter nå fengslet i containere uten noen form for luftventilasjon, og får svært lite mat. Flere av dem er blitt angitt av sine naboer, som har fått kjennskap til at de er kristne. Kristne som ikke er ortodokse, katolikker eller lutheranere samles i hjemmene, og med jevne mellomrom blir de angitt av naboer og deres hjem raidet av politiet.

La oss huske de kristne i Eritrea i våre forbønner.

Ingen kommentarer: