mandag, juni 05, 2017

En glemt profeti?

Mange aviser skrev i sine helgeutgaver rett før pinse om at det denne dagen - mandag 5. juni - er 50 år siden den såkalte "Seks-dagers-krigen". Jeg har lest de store oppslagene i Dagen, Vårt Land og Klassekampen.

Men det er en ting de tre avisene overser - også de kristelige avisene - og det er det profetiske budskapet Jesus kom med vedrørende den dagen da Jerusalem igjen skulle komme i jødenes hender på nytt.

I sin store eskatologiske tale forutsier Jesus Jerusalems ødeleggelse i år 70 e.Kr:

"Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea, flykte til fjells. De som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen. For dette er gjengjeldelsens dage, DA ALT DET SOM STÅR SKREVET, SKAL BLI OPPFYLT. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager! For stor nød skal være på jorden, og vrede over dette folket. De skal falle for sverds egg, og føres som fanger til alle folkeslag." (Luk 21,20-24a)

Observante bibellesere forstår at når Jesus taler om at Jerusalems ødeleggelse "er nær", så gikk det omlag 37 år før denne profetien gikk i oppfyllelse. Da tar jeg høyde for at Jesus døde i år 33 og Jerusalems ødeleggelse fant sted i år 70.

Jesus understreker i sin profeti at det som skjedde i år 70 skjedde fordi Guds ord skulle gå i oppfyllelse. Men Jesus forutsier også noe mer. Han sier:

"OG JERUSALEM SKAL LIGGE NEDTRÅDT AV HEDNINGER INNTIL HEDNINGEFOLKENES TIDER ER TIL ENDE." (Luk 21,24b)

I år - nærmere bestemt 7. juni - er det ganske nøyaktig 50 år siden jødene inntok Øst-Jerusalem og byen ble forent. Ved denne anledningen sa Moshe Dayan: "I morges frigjorde den israelske hæren Jerusalem. Vi har forent Jerusalem, Israels delte hovedstad. Vi har returnert til vårt helligste sted, for aldri å forlate det igjen."

Det var dette Jesus forutså. Jerusalem skulle være nedtrådt av hedninger, folket skulle spres til alle verdens hjørner, men det skulle komme en dag når byen igjen skulle komme tilbake på jødiske hender - da - sa Jesus, skulle hedningenes tider være til ende.

Så sier spotterne: Ja, det har nå gått en tid siden 7. juni 1967. Hele 50 år. Ja, det er så, men det gikk også 37 år før Jesu profetiske ord gikk i oppfyllelse.

Tror vi Jesu ord så lever vi nå på overtid. Fremdeles er det nådetid, men hedningefolkenes tider er til ende. Snart henter Jesus sine hjem, og Israels nye storhetstid begynner.

Ingen kommentarer: