lørdag, juni 10, 2017

En bønn

"Før meg fra død til liv, fra falskhet til sannhet. Før meg fra fortvilelse til håp,fra frykt til tillit. Før meg fra hat til kjærlighet, fra krig til fred. Måtte dyp fred fra Fredens Gud fylle våre hjerter, vår arbeidsplass, vår verden.

Herre, velsign oss nå i denne middagstimen. Vær hos oss og alle som er oss kjær. La oss få være i det som er godt. La våre liv bli fylt av glede.

Måtte Guds kjærlighet skinne i øynene på dem vi skal møte. Måtte Guds kjærlighet strømme mot oss gjennom denne dagens timer."

- Ray Simpson i Din rytme - Din bønn. Verbum forlag 2007. Norsk oversettelse Oskar Stein Bjørlykke, side 197.

Ingen kommentarer: