tirsdag, juni 27, 2017

Evangeliske kristne i Frankrike uroet over Emmanuel Macron

Frankrike har fått ny president. Det uroer mange evangeliske kristne i landet. De er bekymret for den nye presidentens store tillit til materialismen, at han ikke helt forstår den trussel islamismen representerer, og at han er liberal i spørsmålet om familien. Men de vil gi ham en sjanse.

Den svenske avisen Världen i dag har intervjuet, Paul Appere, som er pastor for en baptistmenighet i Paris.

Han er ganske sikker på at president Emmanuel Macron (bildet) ikke vil begrense den religiøse friheten til evangeliske kristne i Frankrike, men han gir samtidig uttrykk for den bekymring mange evangeliske kristne har i landet for den økende islamiseringen de ser i Frankrike. Evangeliske kristne synes den nye presidenten tar for lett på den trussel visse islamister utgjør mot landets lov og ordning.

Men det er ikke bare dette som uroer evangeliske kristne i Frankrike. Det er like mye presidentens filosofi og etikk. Macron er en ivrig talsmann for "et flytende samfunn". Det vil si at Macron ønsker et helt nytt samfunn der menn og kvinner tar et oppgjør med sine røtter - uansett om de er familiære, religiøse, sosiale eller kulturelle. Målet er at alle skal være frie til å bevege som hvor som helst og når som helst. Det som gjelder er det frie markedet. Grenser er til for å flyttes.

Et eksempel på dette er en svært liberalt syn på familien. Han er utydelig i spørsmålet om surrogati, og er samtidig en ivrig talsmann for at lesbiske kvinner skal få muligheten til å bli mødre på kunstig vis.

Du kan lese intervjuet med pastor Paul Appere her:

http://www.varldenidag.se/nyheter/darfor-oroas-frankrikes-kristna-over-macron/Bbbqfs!zjOdEpL6pIJ4v8AM@Lyhnw/

Foto: Wikipedia.no

Ingen kommentarer: